Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

همه چیز دور معاملات اقتصادی می چرخد.
چراجنگ علیه ایران امروز باید بعید ارزیابی شود.


مومیا ابوجمال

طبق اظهارات و تهدیدات برخی از دولتمردان و سناتورهای امریکائی به نظر می رسید که جنگ دولت بوش علیه رژیم آخوندهای ایران غیر قابل جلوگیری باشد. اما اگر به شرایط خاورمیانه دقیق تر نگاه کنیم ، به نتیجه دیگری می رسیم. جنگ علیه عراق و شرایط کنونی این سرزمین اشغالی نظر آمریکا را در مورد ضربه ناپذیر بودن ارتش خود متزلزل ساخته و جدی بودن قدرت آمریکا را در خاورمیانه و خاور نزدیک چنان نابود ساخته که یک جنگ دیگر را باید بعید دانست.

در ورطه سقوط
حمله نظامی آمریکا علیه ایران شرایط عراق را ناآرامتر خواهد کرد چرا که شیعیان عراق که یک اکثریت ٦٠ درصدی مردم را تشکیل می دهند، در مقابل کشتار برادران و خواهران هم دین خود در ایران توسط بردگان مسلح آمریکا سکوت نخواهند کرد. در عرافق عمدتا سنی ها هستند که در مقابل ارتش آمریکا مقاومت می کنند و حمله آمریکا به ایران مسلما به حملات مسلحانه شیعیان عراق علیه نیروهای آمریکائی خواهد انجامید. و این مسئله در حال حاضر به هیچ عنوان راه حل مناسبی نیست.

اما یک مانع دیگر نیز در جنگ علیه ایران به چشم می خورد و آن هم سودای قدیمی سردمداران امپریالیسم آمریکاست. کنسرن های نفتی بزرگ هم اکنون طلای سیاه صحاری شنی ایران را در چنگال خود دارند. ایران بعد از عربستان سعودی دومین کشوری است که ذخائر نفتی جهان را داراست. شرکت های نفتی بین المللی مانندINE (ایتالیا)،morpsaG (روسیه)، sanorteP (مالزی)، lelhS (هلند/انگلستان)، latoT (فرانسه) هم چنان در حال سیراب نمودن عطش حود از دریای سیاه نفت ایران هستند.

زمانیکه دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا بر صندلی مدیریت شرکت Halliburton تکیه داشت، مخالف اجرای بایکوت علیه ایران به علت »عدم سود دهی» بود. پاول کالیینز وزیرامر خارجه سابق آمریکا نیز در این زمینه سیاست مشابهی داشت. اوعقیده داشت که اختلافات با ایران نباید بالاجبار به عرصه اقتصادی لطمه بزند. می توان گفت که چینی و کالینز اگر در هیچ موردی بایکدیگر توافق نداشتند، در این زمینه با یکدیگر همصدا بودند.
جورج بوش سیاست برخورد خود با »محور شرارت» را تغییر داده زیرا کنسرن های بزرگ نفتی منافع خود را دنبال می کنند و به نفع آنان نخواهد بود که ایران به میدان جنگ خونین تری از عراق تبدیل شود. منافع عظیم اقتصادی نیاز به ثبات دارد تا بتواند منافع حداکثر را تامین کند. و به این دلیل است که امروز سیاست ماجراجویانه بوش در عراق توسط کسانی که خود تا کنون مدافع این سیاست بودند، نادرست ارزیابی می شود. Gordon.H Philipp در مقاله ای تحت عنوان »سیاست آمریکا علیه ایران چرخش جدیدی می یابد» که در نشریه شماره ٥٢ ماه اوت – سپتامبر وزارت امور خارجه آمریکا چاپ شد، می نویسد: بوش آمریکا را به وسیله یک جنگ ناموفق به ورطه سقوط رسانید، ارتش را تضعیف واشتراکات داخل کشور را نابود ساخت. با این سیاست مشروعیت بین المللی واشنگتن رو به اضمحلال گزارده و همزمان حمایت بین المللی و حمایت مردم آمریکا رااز دست می دهد که به مثابه پیش شرط هائی هستند تا بتوان منافع ملی دیگر را دنبال نمود.

تنها تهدیدات جنگ
حتی در شرایط اکنونی که رابطه دوستانه ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد که بتوان آن را به مخاطره انداخت، یک تقابل نظامی به نفع هیچ یک از این دو کشورنیست. اگر آمریکا در عراق پیروز میشد یعنی آنچه که جنگ افروزان نئوکن های آمریکا آن را پیش بینی کرده بودند، امروز اوضاع به گونه دیگری می بود. اما امروز شرایط بر عکس شده است: هر آن کسی که از عقل سالم برخوردار باشد باید اعتراف نماید که فاجعه مرگبار، هر روزه وخیم تر شده وبی ثباتی رشد بیشتری می نماید.
حتی قدرت های به ظاهر شکست ناپذیرامپریالیستی نیز زمانی ضعیف می شوند. اکنون نوبت آمریکاست. قدرت نمائی و تهدیدات جنگی اما ادامه خواهد داشت. اما وقتی که سر و صدا بخوابد، زمان از سرگیری معاملات فرا خواهد رسید. دلارها دست به دست خواهد چرخید و درهای بسته با باج دهی باز خواهند شد. نفت سرازیر می شود. پای منافع شخصی این یا آن دولت آمریکائی در میان نیست.همه چیز دور معاملات می چرخد. ( ترجمه از انگلیسی به آلمانی توشط یورگن هایزر). این مقاله مومیا ابوجمال در روزنامه یونگه ولت در ٤ نوامبر ٢٠٠٦چاپ شده است.
میلا مسافر

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11