Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سفر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور رژیم ملاها به ایتالیا به یک افتضاح سیاسی تمام عیار تبدیل شد. کوتوله سیاسی و پادو ولی فقیه رژیم، مراسم سالمرگ خمینی را که از اهمیت سیاسی زیادی برای حکومت برخوردار است رها کرده و به امید به دست آوردن تریبونی بین المللی در کنفرانس سازمان خواربار جهانی "فائو" راهی ایتالیا شد. اما او در ایتالیا نه تنها مورد استقبال رسمی قرار نگرفت بلکه، هیچ مقام سیاسی ایتالیایی نیز حاضر به دیدار او نشد.

همچنین معلوم شد که نام احمدی نژاد، رییس جمهور رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه از لیست دعوت شدگان به ضیافت شام برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا خط زده شده است. یعنی، او را به این مراسم راه ندادند! این درحالی است که نزدیک به همه مقامات سیاسی شرکت کننده در کنفرانس فائو به جز احمدی نژاد و موگابه به این ضیافت دعوت شدند.

از سوی دیگر، پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر مسیحیان نیز نه تنها حاضر به دیدار با او نشد و درخواست اش را رد کرد بلکه، یاوه های احمدی نژاد درباره محو اسراییل را نیز تقبیح نمود.

همچنین جان فرانکو فینی، رییس پارلمان ایتالیا نیز در اعتراض به سخنان احمدی نژاد، ملاقات خود با ابوالفضل زهره‌وند، سفیر رژیم در رم که قرار بود هفته آینده انجام شود را لغو کرد.

هرچند احمدی نژاد در هنگام حرکت به سوی ایتالیا گفته بود که دیدارهایی با برخی سران دولتهای شرکت کننده در نشست فائو خواهد داشت، اما هیچ مقام بلند پایه اروپایی حاضر به دیدار با او نشد. در عوض روزنامه ایتالیایی "لااستامبا" گزارش داد که روبرتو فیوره، رهبر نئوفاشیستهای ایتالیا در ضیافت شام سفارت رژیم شرکت کرده است و نوشت: "اين فرد تنها مرد سياسی ايتاليايی بود که حاضر شد با محمود احمدی نژاد ملاقات کند."

به بیان روشن تر، در موضعگیریهای مشترک و سیاستهای اجرایی تنها نئوفاشیستها با رژیم جمهوری اسلامی و رییس جمهور آن و اعمال و گفته هایش احساس نزدیکی کرده و می کنند. این در حالی است که تقریبا همه روزنامه ها و رسانه های ایتالیایی علیه حضور احمدی نژاد در در ایتالیا موضعگیری کرده اند و در اکثر خیابانهای شهر رم علیه او و رژیم جمهوری اسلامی تظاهرات برپا شده است.

هرچند کنفرانس فائو به مدت سه روز ادامه خواهد یافت اما در روز دوم پس از به بار آوردن افتضاح سیاسی و ترس از اعتراضهای یکپارچه علیه حضور خود، گماشته ولی فقیه رژیم ایتالیا را ترک کرده و به تهران بازگشت.
از:جعفر پویه

برگشت

letzte Änderungen: 18.10.2017 5:11