Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

پلیس رژیم اسلامی : روزانه سه هزار کیلو مواد مخدر کشف می کنیم. این در شرایطی است که بسیج ، پاسداران و حزب اله در قاچاق مواد مخدر و پخش و فروش آن دست مستقیم دارند. رژیم اسلامی خود مسبب اعتیاد در جوانان ایران است .


پلیس رژیم اعلام کرده که روزانه سه هزار کیلو مواد مخدر در ایران کشف می شود و در سال گذشته میزان کشف مواد مخدر صنعتی نظیر کراک و شیشه به شدت افزایش یافته است.
سرتیپ حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، در جمع خبرنگاران گفته که سه تن (سه هزار کیلو) مواد مخدر روزانه در کشور کشف می شود که 56 درصد این مواد مخدر کشف شده مربوط به استان تهران است.
به گفته ساجدی نیا، در سال گذشته یک هزار و 67 تن تریاک در کشور کشف شده که این رقم در سال 1387، یک هزار و 33 تن بود.
تریاک مهمترین ماده مخدر مصرفی در ایران است. بخش عمده تریاک جهان در افغانستان تولید می شود که در شرق ایران قرار دارد. مواد مخدر تولیدی در افغانستان عمدتا از طریق ایران به دیگر کشورها منتقل و بخشی از آن نیز در داخل ایران مصرف می شود.

برنامه های گسترده ای برای کنترل مصرف مواد مخدر و برخورد با معتادان در ایران اجرا شده اما این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده و گزارشها از افزایش مصرف مواد مخدر حکایت دارد.

هر ساله حجم زیادی مواد مخدر در ایران کشف می شود و مقامات ایرانی دلیل عمده افزایش قاچاق موادمخدر به ایران را بالارفتن کشت خشخاش در افغانستان می دانند.

پلیس ایران تلاش زیادی انجام داده تا جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد.

ساجدی نیا می گوید که از سال 2008 تا 2010 سطح خالص زیر کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته و طبق گزارشها مزارع دچار آفت زدگی شده اند.

به عقیده رئیس پلیس تهران، آفت زدگی عمدی است برای آنکه قیمت مواد مخدر زیاد شود و اکنون قیمت عمده فروش مواد مخدر در بازار از 78 دلار در سال گذشته به 134 دلار در سال جاری رسیده است.

از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان با حمله آمریکا و متحدانش از میان برداشته شد، تولید موادمخدر در این کشور رو به افزایش بوده و طرح های جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان به نتیجه امیدوارکننده ای نینجامیده است.

ایران با داشتن ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و قرار گرفتن میان این کشور و اروپا، همواره یکی از راه های اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانستان به جهان خارج بوده است.

علاوه بر تریاک، در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر صنعتی نیز در ایران به شدت افزایش یافته و میزان مواد کشف شده توسط پلیس نیز حاکی از افزایش عرضه و مصرف این دسته از مواد مخدر است.

ساجدی نیا می گوید که پلیس در سال گذشته 961 کیلو مواد مخدر "شیشه" کشف کرده که نسبت به سال 1387 بسیار بیشتر است چون در آن سال فقط 178 کیلوگرم شیشه کشف شده بود.

شواهد حاکی از افزایش مصرف ماده مخدر "کراک" حکایت دارد. رئیس پلیس تهران می گوید که در سال گذشته 6 هزار و 867 کیلو گرم کراک در کشور کشف شده که نسبت به سال 1387 افزایش زیادی را نشان می دهد.

بنابر گزارش پلیس، در سال 1387 دو هزار 116 کیلو "کراک" کشف شده بود اما در سال گذشته این رقم تقریبا سه برابر شده است.

بنابر گفته فرمانده انتظامی تهران سال گذشته نزدیک به 214 هزار نفر قاچاقچی دستگیر شده اند که این رقم نسبت به سال 1387 کاهش پیدا کرده است. در سال 1387 پلیس حدود 250 هزار نفر را دستگیر کرده بود.

پلیس می گوید که در سال گذشته دو هزار و 400 نفر معتاد را دستگیر کرده در حالی که تعداد معتادان در سالهای اخیر به شدت زیاد شده است.

گزارشها نشان می دهد که عمده کسانی که به عنوان قاچاقچی دستگیر شده اند، مصرف کننده مواد مخدر بوده و جزو معتادان هستند.

]

پلیس رژیم اسلامی : روزانه سه هزار کیلو مواد مخدر کشف می کنیم. این در شرایطی است که بسیج ، پاسداران و حزب اله در قاچاق مواد مخدر و پخش و فروش آن دست مستقیم دارند. رژیم اسلامی خود مسبب اعتیاد در جوانان ایران است .


پلیس رژیم اعلام کرده که روزانه سه هزار کیلو مواد مخدر در ایران کشف می شود و در سال گذشته میزان کشف مواد مخدر صنعتی نظیر کراک و شیشه به شدت افزایش یافته است.
سرتیپ حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، در جمع خبرنگاران گفته که سه تن (سه هزار کیلو) مواد مخدر روزانه در کشور کشف می شود که 56 درصد این مواد مخدر کشف شده مربوط به استان تهران است.
به گفته ساجدی نیا، در سال گذشته یک هزار و 67 تن تریاک در کشور کشف شده که این رقم در سال 1387، یک هزار و 33 تن بود.
تریاک مهمترین ماده مخدر مصرفی در ایران است. بخش عمده تریاک جهان در افغانستان تولید می شود که در شرق ایران قرار دارد. مواد مخدر تولیدی در افغانستان عمدتا از طریق ایران به دیگر کشورها منتقل و بخشی از آن نیز در داخل ایران مصرف می شود.

برنامه های گسترده ای برای کنترل مصرف مواد مخدر و برخورد با معتادان در ایران اجرا شده اما این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده و گزارشها از افزایش مصرف مواد مخدر حکایت دارد.

هر ساله حجم زیادی مواد مخدر در ایران کشف می شود و مقامات ایرانی دلیل عمده افزایش قاچاق موادمخدر به ایران را بالارفتن کشت خشخاش در افغانستان می دانند.

پلیس ایران تلاش زیادی انجام داده تا جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد.

ساجدی نیا می گوید که از سال 2008 تا 2010 سطح خالص زیر کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته و طبق گزارشها مزارع دچار آفت زدگی شده اند.

به عقیده رئیس پلیس تهران، آفت زدگی عمدی است برای آنکه قیمت مواد مخدر زیاد شود و اکنون قیمت عمده فروش مواد مخدر در بازار از 78 دلار در سال گذشته به 134 دلار در سال جاری رسیده است.

از زمانی که حکومت طالبان در افغانستان با حمله آمریکا و متحدانش از میان برداشته شد، تولید موادمخدر در این کشور رو به افزایش بوده و طرح های جلوگیری از کشت خشخاش در افغانستان به نتیجه امیدوارکننده ای نینجامیده است.

ایران با داشتن ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و قرار گرفتن میان این کشور و اروپا، همواره یکی از راه های اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانستان به جهان خارج بوده است.

علاوه بر تریاک، در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر صنعتی نیز در ایران به شدت افزایش یافته و میزان مواد کشف شده توسط پلیس نیز حاکی از افزایش عرضه و مصرف این دسته از مواد مخدر است.

ساجدی نیا می گوید که پلیس در سال گذشته 961 کیلو مواد مخدر "شیشه" کشف کرده که نسبت به سال 1387 بسیار بیشتر است چون در آن سال فقط 178 کیلوگرم شیشه کشف شده بود.

شواهد حاکی از افزایش مصرف ماده مخدر "کراک" حکایت دارد. رئیس پلیس تهران می گوید که در سال گذشته 6 هزار و 867 کیلو گرم کراک در کشور کشف شده که نسبت به سال 1387 افزایش زیادی را نشان می دهد.

بنابر گزارش پلیس، در سال 1387 دو هزار 116 کیلو "کراک" کشف شده بود اما در سال گذشته این رقم تقریبا سه برابر شده است.

بنابر گفته فرمانده انتظامی تهران سال گذشته نزدیک به 214 هزار نفر قاچاقچی دستگیر شده اند که این رقم نسبت به سال 1387 کاهش پیدا کرده است. در سال 1387 پلیس حدود 250 هزار نفر را دستگیر کرده بود.

پلیس می گوید که در سال گذشته دو هزار و 400 نفر معتاد را دستگیر کرده در حالی که تعداد معتادان در سالهای اخیر به شدت زیاد شده است.

گزارشها نشان می دهد که عمده کسانی که به عنوان قاچاقچی دستگیر شده اند، مصرف کننده مواد مخدر بوده و جزو معتادان هستند.

]

برگشت

letzte Änderungen: 2.6.2017 9:32