Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

سازمان ملل متحد در گزارش خود با اشاره به « بازار ۶۵ ميليارد دلاری مواد مخدر تولیده شده در افغانستان» تصریح کرده است: ۱۵ ميليون نفر در جهان به مواد مخدر معتاد هستند و نيمی از مواد مخدر جهان در ايران، روسيه و اروپا مصرف می شود.

طبق اين گزارش، ۱۹ درصد از مواد مخدر جهان در اروپا مصرف می شود. در ايران و روسيه هر کدام ۱۵ درصد، چین ۱۲ درصد، هند ۷ درصد، و پاکستان، آفريقا و آمريکا هرکدام شش درصد از مواد مخدر جهان به مصرف می رسد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اعلام کرده است: ۹۲ درصد تریاک جهان در افغانستان توليد می شود و سالانه معادل سه هزار و ۵۰۰ تن از اين مواد به خارج از افغانستان فرستاده می شود.

طبق اين گزارش، دو سوم این مواد مخدر قبل از خارج شدن از کشورهای آسيای ميانه به هرویین تبديل می شود و بقيه به صورت ترياک در بازار مصرف می شود.

گزارش سازمان ملل تصريح می کند که کمتر از دو درصد از هروئين و ترياک توليد شده ، قبل از خارج شدن از افغانستان از سوی نيروهای انتظامی توقيف می شود.

برپايه اين گزارش، ۴۰ درصد هرویین توليد شده از طريق پاکستان، ۳۰ درصد از طريق ايران و ۲۵ درصد از طريق کشورهای آسيانه ميانه از افغانستان خارج می شود.

آنتونيو ماريو کاستا ، مدير اجرايی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در اين زمينه می گويد: مرز افغانستان و پاکستان به بزرگترين منطقه آزاد تجاری برای مبادله مواد مخدر بدل شده است که علاوه بر اين مواد؛ سلاح، تجهیزات بمب سازی، پول مواد مخدر، حتی آدم و مهاجر غيرقانونی در اين منطقه رد و بدل می شود.
نيمی از هرویین جهان در اروپا و روسيه به مصرف می رسد و ۴۲ درصد از مصرف کنندگان ترياک در ايران به سر می برند.
سازمان ملل متحد


آنتونيو ماريو کاستا همچنين هشدار داده است که «موج » مواد مخدر و تروريسم به سمت آسيای ميانه در حرکت است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گويد: فقط ۲۰ درصد از مواد مخدر خارج شده از افغانستان پيش از رسيدن به دست مصرف کنندگان توقيف می شود.

اين گزارش همچنين تصريح می کند: بهای هرویین صادر شده از افغانستان با عبور از هر مرزی افزايش می يابد. اين مواد در کابل هر گرم سه دلار به فروش می رسد اين در حالی است که اين ميزان در خيابان های لندن، ميلان و مسکو به قيمت ۱۰۰ دلار فروخته می شود.

سازمان ملل متحد با هشدار درباره تجارت مواد مخدر در افغانستان، می گوید تجارت مواد مخدر افغانستان تامين کننده منابع مالی گروه های شورشی است.

اين گزارش تصريح می کند: بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ گروه طالبان از ماليات و تجارت کشت مواد مخدر سالانه ۱۶۰ ميليون دلار در آمد داشته است. این در حالی است که طالبان و القاعده بازار يک ميليارد دلاری پاکستان را نيز بين خود تقسيم کرده اند.

دولت طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ بعد از حمله نيروهای آمريکا به اين کشور سقوط کرد و نيروهای اين گروه در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان حضور دارند.

آنتونيو ماريو کاستا در اين زمينه می گويد: دخالت طالبان در مسئله مواد مخدر اين اجازه را به آنها می دهد که هزينه ماشين جنگی خود را از اين طريق تامين کنند.

طبق اين گزارش بيشتر ۶۵ ميليارد دلار فروش سالانه ترياک و هرویین خارج از افغانستان به جيب مجرمان می رود.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گويد: از ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر ۱۱ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر هرویین و مابقی ترياک مصرف می کنند.

طبق این گزارش، نيمی از هرویین جهان در اروپا و روسيه به مصرف می رسد و ۴۲ درصد از مصرف کنندگان ترياک در ايران به سر می برند.

هرویین و ترياک سالانه باعث مرگ ۱۰۰ هزار نفر در جهان می شود.

از سیت رادیو فردا

برگشت

letzte Änderungen: 2.6.2017 9:32