Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
504 چرا نام کوروش در شاهنامه نیست. بخش یکم پاسخ به حامد زمانی که چرا نام کوروش در شاهنامه نیست چرا نام کوروش در شاهنامه نیست. بخش یکم پاسخ به حامد زمانی که چرا نام کوروش در شاهنامه نیست

تاریخچه پیدایش گوه-حانیت و آخوند در ایرانکمتر کسی را می توان سراغ داشت که در زندگی روزمره خود کلمه آخوند را به کار نبرد یا نشنود.آخوند کیست و از کجا وارد فرهنگ ما شد. یک مثال قدیمی طنز در ایران وجود دارد که می گوید اگر ریش هر آخوند را بالا بزنی زیر آن نوشته شده
است (ساخت انگلیس)
.
این ضرب المثل طنز ریشه عمیقی در حقیقت دارد. دو اصل مهم در تشیع عبارتست از اجتهاد و تقلید که تا قبل از زمان قاجار این دو اصل وجود نداشته یا خیلی کمرنگ بوده است. تا پیش از دوره قاجاریه هیچ شخصی را نمی توان یافت که خود را روحانی یا مجتهد معرفی کرده باشد و از مسلمانان بخواهد که مقلد او باشند و اوامر او را اطاعت کنند. بر طبق مدارک اولین بار در زمان صفویه سر و کله انگلیسی ها در ایران پیدا شد.

نام برادران شرلی برای همه آشناست. برادران شرلی در هنگام عزیمت به ایران مترجم در اختیار داشتند که این نشان دهنده آنست که دولت انگلیس از سالها قبل کشور ایران مردم ایران و روحیات آنها را می شناخته است و با قصد و نیت قبلی پا به کشور ایران گذاشته است. در هنگام عزیمت برادران شرلی به ایران یکی از همراهان آنها به اشتباه توسط دولت شاه عباس کشته می شود. شاه عباس از شنیدن این خبر ناراحت می شود و به برادران شرلی می گوید ای کاش به جای این نوکر شما شش ایرانی کشته می شدند ولی هرگز این اتفاق نمی افتاد. برادران شرلی به شاه عباس می گویند زیاد خودتان را ناراحت نکنید این نوکری که کشته شده ایرانی بوده. شاه عباس از شنیدن این خبر خوشحال! میشود و می گوید خوب حالا عوض
اون نوکر شما هر کدام از نوکرهای مرا خواستید بردارید.

چند سال قبل از اعزام برادران شرلی به ایران دولت انگلیس یک هندی را در پوشش یک درویش روانه ایران می کند که نام وی مقصود علی بوده است. حدس زده می شود برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی از جامعه ایران به کشور ایران
اعزام شده باشند. درویش مقصود علی به زبان فارسی چنان تسلط داشته که حتی شعر فارسی نیز می سروده است. وی اولین ویروس شومی بود که از طرف دولت انگلیس روانه ایران شد و به طوری که در ادامه می بینیم صنعت ملا و آخوند سازی توسط وی در ایران راه انداخته شد.

ورود مقصود علی به ایران به سال نهصد و نود هجری گزارش شده است. در این زمان در ایران خانقاه های زیادی وجود داشت و کسی که مجلس خانقاه را می گرداند به مجلس آرا معروف بود. از آنجا که مقصود علی شغلش درویشی و مجلس آرایی خانقاه ها بود به «مجلسی» معروف شد واین آقا پدر مجلسی های مشهور می باشد. مقصود علی هندی پس از آمدن به ایران ساکن اصفهان می شود و با دختر یک درویش لبنانی جبل آملی به نام درویش ملا محمد ازدواج می کند.

در سال هزارودو (1002) هجری شاه عباس شروع می کند به مبارزه با صوفیان در حالی که پادشاهان صفوی خود در ابتدا از طرفداران صوفیان بودند. ما در کتاب مرتضی راوندی تاریخ اجتماعی ایران جلد سوم صفحه چهارصدوهشتادوسه می خوانیم که در دوران شاه عباس مبارزه با متصوفان برای از بین بردن نفوذ آنان به اندازه ای شدید بود که در عرض سی سال تمام مهر علاقه سیصد ساله نسبت به صوفیه جای خود را کینه و انتقام و تعصب کور داد.

مقصود علی هندی وقتی با برخورد شدید شاه عباس با صوفیان روبرو می شود از ایران فرار می کند. مقصود علی هندی از خود دو پسر در ایران به جا می گذارد یکی محمد تقی و دیگری محمد صادق که این محمد صادق همان علامه مجلسی اول می
باشد.

محمد صادق در هنگام فرار پدرش فردی نابالغ بوده اما بعد وقتی بزرگتر می شود به فرقه صوفیان می پیوندد و بدون ترس از شاه عباس به خانقاهها رفت و آمد می کرده است. پس از مرگ شاه عباس شاه صفی جای وی را می گیرد. قابل ذکر است که
بعدها وقتی علامه مجلسی دوم پسر مجلسی اول دستور کشتن صوفیان را می دهد مردم به او معترض می شوند که پدر تو نیز درویش بود پس چرا با صوفیان چنین برخوردی می کنی وی در جواب می گوید که پدر من یک درویش واقعی نبوده و برای رسوخ در صوفیان و کسب اخبار از آنها به لباس درویشی در آمده است. در حقیقت علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پس از روی کار آمدن شاه صفی سیاست سرکوب دراویش توسط وی ادامه می یابد اما از بخت بد علامه مجلسی اول وی هیچ مدرکی در دست نداشته که ثابت کند واقعا درویش نبوده و وقتی جان خود را در خطر می بیند از ترس جان همانند پدرش به هندوستان می گریزد. این علامه مجلسی اول هم دو پسر داشته یکی عبدالله که وی را همراه با خود به هندوستان می برد و پسر دیگرش به نام عزیزالله را در ایران باقی می گذارد. پس از فرار محمد تقی پسرش عزیزالله در ایران به ثروتی بسیار زیاد دست می یابد که البته منبع و ریشه این ثروت مشخص نیست.

یکی از نوادگان عزیزالله الماس گرانبهایی را به حرم علی تقدیم می کند که به خاطر این کار این خاندان به الماسی معروف می شوند که هم اکنون نیز خاندان الماسی در اصفهان یکی از خانواده های پولدار می باشند. بعد از مدتی محمد تقی هندی با یک ماموریت جدید همراه با شخصی به نام سید مراد هندی به عراق فرستاده می شود. این اولین برخورد ما با پیشوند سید در تاریخ است. اولین بار مقصود علی هندی با توجه به داغی بازار صوفیان خود را درویش معرفی می کند اما حال که دراویش بازار خود را از دست داده اند مراد هندی خود را سید معرفی می کند. سید مراد هندی سه پسر داشته است.

یکی ابوالمعالی یکی عبدالکریم ویکی هم محمد علی نام داشته است. محمد علی در عراق به شغل طبابت مشغول بوده و به خاطر اطلاعاتی که در زمینه پزشکی داشته به حکیم معروف می شود و هم اکنون تمام کسانی که در عراق فامیل حکیم دارند از نوادگان این محمد علی هستند. محمد تقی هم در عراق دارای ثروت زیادی بوده و فرزند وی به نام محمد باقر در عراق تحصیل می کند. محمد تقی منشی های زیادی داشته است وی به همراه تمام منشی هایش و ابوامعالی و عبداکریم به ایران
مهاجرت می کند که مصادف با پادشاهی شاه سلیمان بوده است و با توجه به قدرت مالی فراوانی که در اختیار داشتند مدارس متعددی در ایران به راه می اندازند و طلبه های زیادی را جذب مدارس خود می کنند و آنها را آموزش می دهند. ماموریت
آقای محمد تقی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین مردم ایران بوده است زیرا دولت انگلیس تنها راه را برای سلطه بر ایرانیان ایجاد جدایی بین آنها دانسته و البته خوب تشخیص داده بود و تا امروز هم از این تفرقه استفاده می کند. منشی
های محمد تقی شروع می کنند به کتاب نوشتن که البته تمام کتابها به نام محمدتقی یا همان علامه مجلسی منتشر می شده است. منشی های محمد تقی به سراسر ایران می رفتند و برای او تبلیغ می کردند.

محمد تقی برای تمام کارها و اوقات شیعیان از بدو تولد تا لحظه مرگ دعاهای بخصوصی را ابداع می کند. هر روز هفته یک دعا هر ماه سال یک دعا تمام اداب و کارها یک دعا به نحوی که اگر انسان بخواهد به تمام این دعاها عمل کند از زندگی باز می ماند و تازه یک دهم دعاها را هم نمی تواند بخواند. از نظر علمی محمد تقی پدر گرچه علامه بزرگ است اما از فرزندش محمد باقر در نزد شیعیان کمتر است.

محمد تقی دختری داشته که به همسری شخصی به نام محمد صالح خاتون آبادی درمیآورد از این زوج فرزندی به دنیا می آید به نام میر محمد حسین که محمد باقر یعنی همان مجلسی دوم دخترش را می دهد به میر محمد حسین.

میر محمد حسین پس از ملاباقر مجلسی می شود ملاباشی شاه سلطان حسین. از آن روز تا کنون بیشتر امامان جمعه فرزند زادگان این میر محمد حسین هستند. میرمحمد حسین باعث شکست ایران از افغانها می شود. شاه سلطان حسین یک وزیر با
تدبیری به نام فتحعلی خان اعتمادالدوله؛ که این شخص در حقیقت اداره امور مملکت را بر عهده داشته زیرا شاه سلطان حسین شخصی نادان و خرافاتی بوده است.

در شبی امدادهای غیبی (انگلستان) به میر محمد حسین ماموریتی را محول می کند و وی خود را با عجله نزد شاه سلطان حسین می رساند و وی را فریب می دهد که فتحعلی خان اعتمادالدوله قصد کودتا و براندازی حکومت او را دارد و یک سری
مدارک جعلی را نیز به سلطان حسین نشان می دهد. سلطان حسین بلافاصله دستور کور کردن وزیر خود را می دهد و خود این میر محمد حسین دستور شاه را اجرا می کند و وزیر بالیاقت شاه نالایق را کور می کند. روز بعد سلطان حسین متوجه اشتباه
خود می شود اما دیگر کار از کار گذشته بوده است. دختر محمد باقر مجلسی با شخصی به نام محمد اکمل ازدواج می کند که فرزند آنها وحید بهبهانی نامیده می شود که این وحید بهبهانی ابداع کننده اجتهاد و تقلید در شیعه می باشد. دختر دیگر محمد تقی با شخصی از سادات ازدواج می کند که فرزند آنها طباطبایی نامیده شد و نسل طباطبایی ها از آنجا نشات گرفته است.

یعنی خانواده های طباطبایی حکیم مجلسی بروجردی بحرالعلوم امام جمعه امامی الماسی و خیلی دیگر از خانواده های مذهبی همه از این جا ریشه گرفته اند.

آنچه خواندید گوشه ای از تحقیقات آقای مهدی شمشیری در رابطه با پیدایش آخوند در ایران بوده

عهدنامه گلستان و جدایی مناطق قفقاز از ایران ۲۰۰ ساله شد


راديو فردا - حمید فاطمی
۲۴ اکتبرِ ۲۰۱۳ درست دويست سال از امضای عهدنامه گلستان می‌گذرد. عهدنامه‌ای که در زمان فتحعلي شاه قاجار ميان ايران و روسيه تزاری امضا شد و به موجب آن مناطق دربند، باکو، شيروان، قره‌باغ و قسمتی از تالش به روسيه منظم شد و دولت ايران از کليه دعاوی خود بر گرجستان و داغستان و ابخازی صرفنظر کرد.
زمان: ۲۴ اکتبر سال ۱۸۱۳ ميلادی.
مکان: قريه گلستان واقع در کرانه رود سيوا در قره‌باغ.
ميرزا ابوالحسن خان شيرازی به نمايندگی از دولت ايران و ليوتنان ژنرال نيکلايی فئودوروويچ رتیش چف Ritishev، فرمانده نيروهای قفقاز به نمايندگی از دولت روسيه معاهده‌ای را امضاء می‌کنند که عهدنامه گلستان نام می‌گيرد.
به موجب اين معاهده، مناطق قره‌باغ، گنجه، شکی، شيروان، قوبه، دربند، باکو، هر جا از ولايات تالش که بالفعل در تصرف روسيه بود، داغستان و گرجستان از ايران جدا می‌شوند و به روسيه تزاری منضم می‌گردند. همچنین دولت ايران از کليه دعاوی خود بر گرجستان و داغستان و ابخازی صرفنظر می‌کند.
مقرر می‌شود که احدی از دولت‌های ديگر، به جز دولت روس، کشتی‌های جنگی در دريای خزر نداشته باشند. در مقابل، روسيه تنها تعهد می‌کند که هرگاه وليعهد ايران محتاج به کمک و امدادی از دولت روسيه باشد مضايقه ننمايد.
متن اين عهدنامه توسط سر گور اوزلی ديپلمات انگليسی مقيم ايران تنظيم شده بود که نفوذ فراوانی در دربار ايران داشت و ميانجی امضای اين عهدنامه هم بود.
گزارش رادیویی حمید فاطمی درباره ۲۰۰ ساله شدن عهدنامه گلستان
اوضاع و احوال ايران و روسيه و جهان در آستانه جنگ‌های ايران و روس
دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار مصادف است با چند شاخصه مهم که در سرنوشت ايران بسيار موثر بود:
تسلط استعماری انگلستان بر هندوستان و نگرانی آن از عبور نيروهای خارجی از خاک ايران برای دست‌اندازی به هندوستان، عزم جزم الکساندر اول، تزار روسيه، برای گسترش سرزمينی، توسعه‌طلبی ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و جنگ‌های او با انگلستان و روسيه.
حسين آرين، کارشناس نظامی و تاريخ قفقاز درباره وضعيت آن زمان می‌گوید:
حسين آرين: در آن دوران وضعيت اروپا به نحوی بود که بيشتر کشورها از جمله بريتانيا و روسيه حواس‌شان متوجه تهديدهای ناپلئون بود و در عين حال انگليسی‌ها به هيچ وجه مايل نبودند که چه روسیه و چه فرانسه بتواند از خاک ايران استفاده کند و خودشان را نزديک کنند يا بروند به طرف هندوستان. بنابر اين رقابت‌هايی در اين منطقه در رابطه با ايران وجود داشت. به همين جهت هيات‌هايی روانه می‌کردند به کشورهای مختلف.
برای نمونه ژنرال ماتیو گاردان، در اجرای مفاد عهدنامه فين‌کن‌‌اشتاين، آمد که به ايران کمک کند که اين باعث نگرانی انگليسی‌ها می‌شد. انگليسی‌ها کوشش داشتند که دست فرانسوی‌ها را کوتاه کنند. همين‌طور انگليسی‌ها نگران روسيه بودند در حالی که روسيه داشت با عثمانی‌ها می‌جنگيد. ايران هم در زمان فتحعلی شاه در شرايط و وضعيت مطلوبی نبود و در اين بحبوحه، روسيه در حال گسترش نفوذ خود به طرف منطقه قفقاز بود که بعضی از مناطق قفقاز خواستار خودمختاری و استقلال بودند. در اين شرايط بود که جنگ بين ايران و روسيه درگرفت و به مدت تقريبا ده سال ادامه داشت که نهايتا به عهدنامه گلستان منتهی شد . توسعه طلبی و سياست استعماری روسيه، یکی ديگر از عوامل بروز جنگ‌های ايران و روس بود.
تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند و کارشناس امور قفقاز در این زمینه می‌گوید:
تورج اتابکی: آنچه که زمينه ساز جنگ‌های ايران و روس بود عمدتاً اين سياست استعماری روسيه به عنوان يک قدرت نوظهور بوده در منطقه و تقريبا ۳۰۰ سال طول کشيد برای روس‌ها، وقتی که غازان را فتح کردند که امروزه پايتخت جمهوری تاتارستان در جمهوری فدراتيو روسيه است.
از آن به بعد تقريبا ۳۰۰ سال برای روسها به درازا کشيد تا توانستند به اين آرزويی که داشتند يعنی آمدن به جنوب و مآلاً رسيدن به آب‌های گرم خليج فارس، اقيانوس هند، گام به گام تلاش کردند که جامه عمل بپوشانند. ضرب‌المثلی داريم در زبان روسی که می‌گويد خرس قطبی می‌خواهد در آب‌های گرم خليج فارس شنا کند. خب. بنابراين در اين ترديد نيست که سياست استعماری و توسعه‌ طلبانه روس بود که آغازگر اين جنگ بوده و تهديدی که کرده نخست به جدا کردن گرجستان از ايران و بعد آغاز جنگ و سرانجام امضای معاهده گلستان.
همين‌جا اجازه بدهيد يک چيزی بگويم که انصاف نيست اگر فقط به اين جنبه البته بسيار مهم اشاره کنيم و به جنبه ديگری نپردازيم که کژرفتاری بنيانگذار سلسله قاجار يعنی آقامحمدخان قاجار را نبايد ناديده گرفت. اين شخص هر چند که تلاش کرد آن پراکندگی که پس از پايان دوران صفويه نصيب ايران شده بود و نه افشار و نه زند نتوانستند آن قلمرو جغرافيايی که ما در زمان صفويه داشتيم را احيا کنند، ايشان اين کار را کرد. اما مردم بهای بسيار زيادی برای اين رفتار ايشان پرداختند. از جمله مثلاً کشتاری که در شمال قفقاز به ويژه در گرجستان و به ويژه در تفليس کرد. اين شايد سبب شد که مهر بسياری از مسيحيان قفقاز از دولت ايران به گونه‌ای بريده شود.
به هر صورت می‌خواهم بگويم اين هم عاملی بود که زمينه ساز اين شد که حاکمان قفقاز به ويژه آن مناطقی که مسيحی نشين بودند زياد رغبتی به قرار گرفتن زير سايه امپراتوری ايران نداشتند. و از اين دل‌شکستگی، روس‌ها استفاده کردند و با حاکمان گرجستان تماس گرفتند و به آنها پيشنهاد کردند بيايند زير حمايت امپراتوری روسيه و آنجا امن‌تر خواهد برای آنها. چون اينها مسيحی هستند و ارتدوکس و گرجی‌ها هم ارتدوکس هستند و بنابراين حرف همديگر را بهتر می‌فهمند .
ايران در زمان فتحعلی شاه در شرايط و وضعيت مطلوبی نبود و در اين بحبوحه، روسيه در حال گسترش نفوذ خود به طرف منطقه قفقاز بود که بعضی از مناطق قفقاز خواستار خودمختاری و استقلال بودند. در اين شرايط بود که جنگ بين ايران و روسيه درگرفت و به مدت تقريبا ده سال ادامه داشت و به عهدنامه گلستان منتهی شد.
حسین آرین
آن گونه که حسین آرین می‌گوید، رقابت ميان ايران و روسيه برای تسلط بر گرجستان، نطفه اصلی اين جنگ‌ها بود.
حسين آرين: در واقع نقطه اصلی اين جنگ، نطفه اصلی را ما بايد بر روی گرجستان بگذاريم. آقامحمدخان قاجار در سال ۱۷۹۵ در راس يک سپاه ۵۰ هزار نفری می‌رود به قفقاز جنوبی و حمله می‌‌کند به گرجستان. علتش اين بود که حاکم گرجستان هراکليوس آنچه را که آقامحمدخان قاجار از او خواسته بود از جمله پرداخت تمام خراج‌های سال‌های گذشته و معذرت‌خواهی خودداری کرده بود و گفته بود که من به کاترين دوم ملکه روسيه پاسخگو هستم. در نهايت آقامحمدخان قاجار حاکم گرجستان را شکست داد و خونريزی شديد و بی‌سابقه‌ای در آنجا به پا کرد. بعد از آقامحمدخان قاجار، گرجستان دوباره به طرف روسيه متمایل شد و در واقع خودش را تحت‌الحمايه روسيه قرار داد و در همين اوان روس‌ها به ترتيب شهرهای مختلف قفقاز جنوبی را که جزو قلمرو ايران محسوب می‌شد، يکی پس از ديگری می‌گيرند. از جمله شهر گنجه را که به رغم دلاوری‌های جواد خان قاجار، روس‌ها و ژنرال پاول سيسيانوف Pavel Tsitsianov گنجه را می‌گيرد. در تمام اين مدت هدف ايران اين بود که کنترل خودش را بر روی اين منطقه اعمال کند و به هيچ وجه مايل نبود که از گرجستان و ديگر شهرها بگذرد. به همين جهت جنگ بين ايران و روسيه شروع شد و در يک زمان ده ساله ادامه داشت .
تورج اتابکی سستی رابطه ميان پايتخت و حواشی دوردست تر مرزی در ايران را از ديگر عوامل موثر در جنگ‌های ايران و روس می‌داند:
اتابکی: ما وقتی که به اتقافات قرن ۱۹ می‌پردازيم و به حدود و ثغور ايران آن روز می‌پردازيم بايد در نظر داشته باشيم که مرزهای ايران مرزهای نوعی الاستيک بوده يعنی مرزهايی بوده که کمی انبساط و انقباض پيدا می‌کرده و این قلمرو جغرافیایی گسترده یا کوچکتر می‌شده است. از زمان صفويه به اين طرف چند جا به جایی پایتخت داشتیم. تبريز، قزوين، اصفهان، مشهد، شيراز، تهران. و اين جابجايی پايتخت‌ها نوعی رابطه مرکز و پيرامون را دستخوش تغيير می‌کند.
اما وقتی نگاه می‌کنيم به دوران قاجار قرن ۱۹ ميلادی و به دوران فتحعلی‌شاه پايتختی داريم و خاناتی داريم که يک کمی دورتر هستند. مثل خانات قفقاز. اين خانات قفقاز در حقيقت بسته به قدرت دولت مرکزی ايران ميثاق خودشان را با اين دولت يا دولت‌های ديگر می‌توانند شکل بدهند. مثلا اگر بگويم يک خانات گنجه داريم. خانات گنجه گاه اگر دولت مرکزی ايران قدرتمند باشد ماليات را به دولت مرکزی ايران می‌دهد و خودش را تابع دولت مرکزی ايران می‌داند و به محض اينکه دولت مرکزی سست‌تر می‌شود خودش را همسو می‌کند با دولت مقتدر ديگر، مثلاً عثمانی.
اشغال ناگهانی شهرهای شمال قفقاز بوسيله ارتش روسيه در سال ۱۸۰۳ سرآغاز جنگ‌های ايران و روس شد. فتحعلي شاه ناچار تن به جنگی تمام عيار داد و فرماندهی نيروهای مدافع را به عباس ميرزا نايب السلطنه واگذار کرد. آيا اين جنگ‌ها برای دولت ايران قابل اجتناب بود؟
تورج اتابکی چنين پاسخ می‌دهد:
من گمان می‌کنم در توسعه طلبی روسيه نبايد ترديد کرد. امپراتوری روسيه قرار را بر اين گذاشته بود که به جنوب برسد و با امپراتوری انگليس که هند را گرفته بود، همچشمی داشت. بنابراين جنگ اول ايران و روس به گونه‌ای اجتناب ناپذير می‌آمد. به خاطر اينکه(ایران) هر کاری می خواست بکند آنها (روسیه)تصميم خود را گرفته بود.
فتحعلی شاه قاجار در مقابل فشارهای انگلستان و روسيه به فرانسه متوسل شد. ناپلئون هم با هدف ايجاد جبهه‌ای در مقابل روسيه و همچنين تهديد هندوستان، مستعمره انگلستان، به درخواست فتحعلي شاه پاسخ مثبت داد.
امپراتوری روسيه قرار را بر اين گذاشته بود که به جنوب برسد و با امپراتوری انگليس که هند را گرفته بود، همچشمی داشت. بنابراين جنگ اول ايران و روس به گونه‌ای اجتناب ناپذير می‌آمد. هرکاری ایران می‌خواست بکند، روسیه تصميم خود را گرفته بود.
تورج اتابکی
عهدنامه فين‌کن‌اشتاين در ۴ مه ۱۸۰۷ بين ايران و فرانسه امضا شد. به موجب اين عهدنامه، ناپلئون تعلق گرجستان به ايران را پذيرفت و برای آموزش و کمک نظامی به ايران ژنرال کلود ماتيو گاردان را به عنوان وزير مختار به ايران فرستاد.
در آن زمان تغيير اتحادها ميان کشورهای اروپايی سياستی رايج بود. مرکب عهدنامه فين‌کن‌اشتاين خشک نشده بود که با شکست سخت روسيه در جنگ فريدلاند از ارتش ناپلئون، تزار الکساندر اول تقاضای متارکه جنگ کرد ودر پی آن معاهده محرمانه تيلسيت در ژوئيه ۱۸۰۷ ميان فرانسه و روسيه امضاء شد و دو کشور از دو دشمن سرسخت به دوست و متحد تبديل شدند و ايران که با اغوای فرانسه خود را برای مقابله با روسيه آماده می‌کرد در سخت‌ترين موقع به حال خود رها شد. ارتش تزار که از جبهه اروپا آزاد شده بود به جبهه قفقاز اعزام شد تا جنگ را با شدت هرچه تمامتر عليه ايران و عثمانی ادامه دهد.
آگاهی زمامداران وقت ايران از اين رويدادهای بين‌المللی، و بازی‌های پيچيده ديپلماتيک ميان قدرت‌های اروپايی تا چه حد بود؟
حسين آرين: به طور کلی در عالم بی‌خبری به سر می‌بردند و اگر اطلاعاتی داشتند، اطلاعاتی بود که از سفير انگلستان در ايران می‌گرفتند يا اينکه ژنرال گاردان وقتی به ايران آمد در رابطه با مسائل و رويدادها و تحولات در اروپا اطلاعاتی در اختیار اینها میگذاشت و همين‌طور سفير روسيه. اطلاعات ديپلماسی ايران در آن موقع ضعيف بود و اطلاعات‌شان اطلاعات مستقيم نبود و از طريق اين افراد بود.
تورج اتابکی نيز بر سطح پایين آگاهی زمامداران ايران از بازی‌های ديپلماتيک اروپا تاکيد دارد:
فتحعلی‌شاه بيش از آنچه لازم بود و درست بود به پيمان خودش با فرانسه تکيه کرد. ما آن موقع جنگ‌های گوناگونی داشتيم. يعنی قرن هفدهم، هجدهم سرشار از جنگ‌های بين قدرت‌های اروپايی، يک روز فرانسه و روس متحد می‌شوند عليه انگليس و يک روز انگليس و روس متحد می‌شوند عليه فرانسه. بنابراين يک ديپلماسی خيلی هوشيار می‌داند که اين هيچکدام از اين ميثاق‌ها ميثاق‌های پايايی نيست و به سادگی می‌تواند کنار گذاشته شود. خود اروپايی‌ها به خاطر اين که اين تجربه را داشتند می‌دانستند که نبايد بيش از حد روی اين ميثاق‌ها تکيه کرد و به اينها اعتنا کرد و اينها می‌توانند گذرا باشند و قابل تکيه نباشند. اما قاجار اين کار را نکرد و شايد به خاطر اين که سطح پايين درک‌شان از روابط بين‌الملل بود که هوشياری کمتری نشان دادند در اين پيچيدگی روابط بين‌المللی که ما در قرن ۱۹ شاهدش بوديم.
دربار ايران نااميد از فرانسه برای مقابله با روسيه، اين بار به انگلستان روی آورد. انگلستان هم از فرصت سود جست و بلافاصله پس از خروج ژنرال گاردان از ايران، سرهارفورد جونز بريجز سرکنسول سابق انگلستان در بغداد را با هدايای گرانبها بعنوان وزيرمختار به دربار فتحعلي شاه فرستاد و عهدنامه‌ای که به عهدنامه مجمل معروف است ميان دو کشور امضا شد و در پی آن فتحعلي شاه برای تکميل اين عهدنامه، ميرزا ابوالحسن خان شيرازی را به انگلستان فرستاد.
ميرزا ابوالحسن شيرازی همراه با جيمز موريه روانه دربار انگلستان می‌شود. سفرنامه ميرزا ابوالحسن شيرازی گويای ميزان آگاهی او از وضعيت اروپاست. اين سفرنامه به کوشش حسن مرسل وند در تهران چاپ شده است. ميرزا ابوالحسن شيرازی در اين سفرنامه از جمله می‌نويسد: حقيقت احوال اروپا را از مستر موريه پرسيدم.
موريه نام کشورهای اروپا و پايتخت آنها را برای ميرزا ابوالحسن خان شرح می‌دهد و شمه‌ای از وضعیت کشور فرانسه و ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه را برای وی بيان می‌کند. اينها همه باعث حيرت ميرزا ابوالحسن خان می‌شود. او که بناپارت را پنه پاتی می‌نامد، می‌گويد: از اين داستان حيرت بر حيرتم افزود که بی‌قدریِ دنيای دنی در نزد جناب باری عَزَ اسمُه به مرتبه‌ايست که ممالک مذکوره را به همچنين نانجيبی بازگذاشت و او را برهمه سلاطين فرنگ برتری داده است.
در اين ميان دوستی بين ناپلئون و الکساندر اول به پايان رسيد و دوباره روسيه با فرانسه وارد جنگ شد و لذا مايل بود هرچه زودتر به جنگ در قفقاز خاتمه دهد و نيروهايش را به جبهه جنگ با فرانسه ببرد، لذا به ايران پيشنهاد صلح کرد. ايران اين پيشنهاد ها را نپذيرفت.
حسين آرين دلايل عدم پذيرش صلح از جانب ايران را چنين شرح می دهد:
در بعضی از منابع می‌بينيم که به کرات گفته‌اند که روس‌ها خواهان صلح بودند. بله. روس‌ها چندين بار از ايران خواستند که عهدنامه متارکه امضا کنند و صلح کنند. ولی پيش شرط روس‌ها اين بود آن مناطقی را که تحت اختيارشان هست در اختيارشان باشد و در عين حال به ايران اجازه بدهند که قوای روس از خاک ايران عبور کنند و به عثمانی حمله کنند و ايران به هيچ وجه اينها را نمی‌پذيرفت و می‌خواست تمام سرزمين‌هايی را که قبلاً در قلمرو خودش بود به ایران برگردانده شود ولی روس‌ها مايل نبودند. اين است که اين جنگ ادامه پيدا کرد.
در ژوئيه سال ۱۸۱۲ قرارداد اتحادی ميان روسيه و انگلستان در مقابل ناپلئون منعقد می‌شود و پيرو آن، افسران انگليسی که در خدمت ارتش ايران بودند پست‌های خود را ترک کردند و دولت ايران که با اتکا به اتحاد خود با اروپاييان دوباره فريب خورده بود در مقابل دشمن نيرومند تنها ماند.
حسين آرين: پس از جنگ‌های مختلف در رابطه با ايروان، جنگ اوچمیازين و جنگ‌های ديگر آخرش منتهی می‌شود به جنگ اصلاندوز که سپاه ايران به رغم مقاومت شديدی که از خودشان نشان دادند از روس‌ها شکست می‌خورند و متلاشی می‌شوند و عباس ميرزا تمام سلاح و تجهيزات خود را از دست می‌دهد. اين منتهی می‌شود به عهدنامه گلستان.
عهدنامه گلستان باعث می‌شود که ايران تمام آن شهرها را از دست بدهد. يکی از ماده‌هايش اين بود که از حق کشتيرانی در دريای خزر محروم می‌شود و يک عهدنامه‌ای بود مبهم، مرزها به هيچ وجه به طور دقيق مشخص نشده بود. پيش‌نويس عهدنامه را سفير انگليس سر گور اوزلی تهيه کرده بود و در واقع واسطه بود و همه کاره بود و ديگر اينکه دست روس‌ها باز می‌ماند که در آينده بخواهند هر طوری که دلشان می‌خواهد اين عهدنامه را تفسير کنند و تعبير کنند و دوباره به دست‌اندازی‌ها شروع کنند. در عين حال اين عهدنامه فرصتی بود برای روس‌ها که خيال‌شان از جانب ايران در قفقاز تا اندازه‌ای راحت شود و قوای خودشان را به طرف ناپلئون و جنگ با او متوجه کنند که شرايط روس‌ها به هيچ وجه مناسب نبود و در عين حال روس‌ها به فکر اين بودند که در يک اتحادی با ديگر کشورهای اروپايی از جمله انگليس بتوانند ناپلئون را شکست دهند که بالاخره دو سال بعد از عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۵ به اين هدف رسیدند.
مذاکرات صلح ميان ايران و روسيه در قريه گلستان تشکيل شد، ميرزا ابوالحسن خان شيرازی اين بار نماينده دولت ايران در اين مذاکرات بود. پس از مذاکرات مفصل سرانجام عهدنامه گلستان در تاريخ ۲۴ اکتبر ۱۸۱۳ (يا ۱۲ اکتبر به تاريخ ژولينی که در روسيه متداول بود) امضا شد.اين عهدنامه چه عواقبی برای ايران در بر داشت؟
حسين آرين: عواقبش اين بود که ضربه سنگينی از نظر روانی به ايران و همين‌طور به دربار زد. تلفات سربازان ايرانی مشخص نشده. ولی به احتمال قوی بسيار زياد بوده. خسارات شديد به مناطق جنگی وارد شد. نقصان مالياتی در اين منطقه ايجاد شد. درآمد عباس ميرزا کم شد. به ويژه در رابطه با آذربايجان. برای اينکه در ایران در آن زمان دو خزانه بوده. يک خزانه عباس ميرزا بود و يک خزانه فتحعلی‌شاه بود در تهران. دارایی عباس ميرزا از آذربايجان و بيشتر مناطق قفقاز جنوبی تامين می‌شد. اين باعث شد که مشکلات مالی برای فتحعلی‌شاه و همين‌طور برای عباس ميرزا به وجود بيايد و خزانه‌شان خالی شد. در عين حال از اين وضعيتی که در ايران به وجود آمده بود روسای عشاير که منتظر فرصت بودند استفاده کردند و پس از شکست اصلاندوز دست به شورش زدند. برای نمونه ترکمن‌ها و روسای ايلات خراسان دست به ياغی‌گری زدند. همه اينها مسايل بسيار عمده‌ای بود که برای ايران به وجود آمد. علاوه بر آنچه که گفتم ضربه روحی از دست دادن اين شهرها. بعضی از منابع می‌گويند که اين شهرها و اين مناطق اصلاً مال ايران نبود و ادعای ايران به هيچ وجه قابل توجيه نيست. خوب اگر اينها مال ايران نبود، چرا روسيه آمده بود با ايران می‌جنگيد؟
عهدنامه گلستان عهدنامه ای بود نامنسجم و مبهم. خطوط مرزی به طور دقيق مشخص نشده بود و اين ابهامات زمينه‌ساز دور بعدی جنگ‌های ايران و روس و انعقاد عهدنامه ترکمانچای در فوريه ۱۸۲۸ شد.
پيامدهای عهدنامه گلستان را تورج اتابکی چنين شرح می‌دهد:
پيامدهای عهدنامه گلستان اين بود که اين سرزمين‌ها از ايران جدا شده بودند. بسياری از اين مردم نمی‌خواستند زير يوغ استعمار روس باشند. اينها دل در گرو ايران داشتند اينها کسانی بودند از نظر آيين با ايرانی‌ها نزديک‌تر بودند. فرهنگ‌شان نزديکتر بود.
نمی‌پذيرفتند. بسياری از گروه‌های مسلمان که در اين منطقه بودند نامه می‌نوشتند.
شکواييه می‌نوشتند. و تقاضا می‌کردند که دولت ايران به دادخواهی برخيزد و اين سرزمين‌ها را از روسيه بگيرد. اما دولتيان ايران می‌دانستند که دولت ايران اين توانایی را ندارد که وارد جنگ دومی شود. از طرف ديگر فشار بی‌امان روحانيت ايران فضای ديگری را برای اين دولتيان باقی نگذاشت. آنچه که با صدور فتاوی اشاره داشتند به جهاد عليه کفار و گرفتن سرزمين‌های اسلام از دست کفار و از اين دست ... چنان صحنه را برای دولتمردان ايران در آن زمان تنگ کرده بود که دیگر راه گريزی ديگر برای دولت باقی نگذاشته بود و نمی‌دانستند چگونه در برابر اين فشارها مقاومت کنند. به همين خاطر جنگ (دوم ایران و روس)میتوانست صورت نگيرد و اين فاجعه دوم به وجود نيايد.
به موجب عهدنامه ترکمانچای ايالات ديگری نيز از ايران جدا و به روسيه واگذار شد: ايالات نخجوان، ايروان، تالش، و چند منطقه ديگر و سرحد دو کشور رود ارس تعيين شد.


http://www.radiofarda.com/content/f4_golestan_treaty_iran_russia_200_years/25145472.html

خیانتی از این بالاتر که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند

اسلام و تازی دو لازم و ملزوم یک دیگر برای یغماگری ، جنایت و فساد.

خیانتی از این بالاتر که بگوییم ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند

نوشته سیروس پارسا

آخوند های دروغگو و شکمباره، با شتسشوی ذهنی مردمان ایران زمین، قسمتی از جامعه را بدین باور رسانده اند که ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند و به جنگ اعراب نرفتند و اجازه دادند که اعراب بدون خشونت به شهرها و روستا های شان وارد شده و اسلام عزیز را بدان ها عرضه کنند

البته در رابطه با توسعه این دروغ شاخدار، فقط آخوند ها مقصر نیستند، بلکه تقصیر بیشتر بر گردن کسانی است که به مجلس و محلی می روند که آخوند در آن حضور دارد و هر چه آخوند می گوید را بدون کمترین تحقیق و مطالعه ای باور می کنند

بیشتر بخوانید

زمانی که يهوديان ایرانی بهايی شدند

زمانی که يهوديان ایرانی بهايی شدند

۱۳۹۰/۱۱/۰۹
فرد پطروسیان

مهرداد امانت، پژوهشگر تاريخ در آمريکا که مطالب متعددی نيز در ايرانيکا نوشته، اخيرا کتابی به نام «هويت‌های يهوديان در ايران، مقاومت و پذيرش در مقابل اسلام و بهائيت»، به زبان انگليسی منتشر کرده است. هدف اين کتاب، به نوشته مهرداد امانت، بررسی ريشه‌های تغيير دين يهوديان به اسلام و بهاييت است. (۱)

بیشتر بخوانید

نوشته شده توسط مهدی شمسایی

بحرین؛ یادی از دیروز


جمعه ۱۲ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۶
روز وصل دوست داران یاد باد
یاد بـاد، آن روزگـاران یــاد بــاد
حافظ
عملکردهای ضد و نقیضی که طی سالهای (1342تا1349) انجام گرفت پیامدی جز تجزیه ی بحرین از خاک کشور ِمادر، یعنی ایران نداشت. اکنون پرسش اساسی در اینجاست که آیا پاسداری از بحرین و حفظ آن امکان داشته است؟ اگر این امکان وجود داشته انگشت اتهام در فرایند تجزیه باید به سوی چه کسی دراز شود؟ و همچنین اینکه این فرایند طبق موازین و اصول بین المللی صحیح بوده است یا خیر؟ به سخن دیگر تجزیه ی بحرین امری قانونی بوده یا بر خلاف موازین داخلی و بین المللی شکل گرفته است.

weiterlesen...ادامه

از: دکتر هوشنگ طالع

قرارداد ترکمانچای دیروز و امروز


سه شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۱۸
برگرفته از ماهنامه خواندنی شماره 65 - رویه 8 تا 9
یکی دو سالی است که پاره‌ای از پژوهندگان و نیز دانش‌جویان و قشر جوان کشور به این مساله اشاره دارند که قرارداد ترکمانچای، صد ساله بود و زمان آن سرآمده است.
این مطلب را بر روی دیدارگاه (سایت)های بسیاری می‌توان دید و حتا چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله اشارۀ سرراست داشت.

weiterlesen... ادامه

ایران در زمان ساسانیان»، برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه

ایران در زمان ساسانیان»، برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه ومفهوم «ایرانشهر»؛ برآیند «ایران ساسانی»


۱۳۸۹/۰۹/۱۲ ایران در زمان ساسانیان»، برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه
«انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه» (BRISMES)، کتاب «ایران در زمان ساسانیان» (Sasanian Persia) نوشته تورج دریایی را به عنوان یکی از سه برنده جایزه امسال «انجمن دوستی بریتانیایی-کویتی» در زمینه پژوهش‌های خاورمیانه معرفی کرد.
«انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه» طی مراسمی در روز دوشنبه با اعلام این مطلب، کتاب تورج دریایی، پژوهشگر ایرانی، را «یک شاهکار» و «کتابی واقعاً عالی» توصیف کردند.

weiterlesen...

۱۳۸۹/۰۲/۱۰
فرج سرکوهی
پادشاهی ماد،قيام ضحاک و برآمدن نخستين پادشاهی در ايران
کتاب «پادشاهی ماد»،نوشته اقرار علی يف،عضو فرهنگستان علوم جمهوری آذريابجان،که برگردان فارسی آن در هفته گذشته با ترجمه کامبيز ميربهاء منتشر شد،دومين مرجع مهمی است که در باره تاريخ نخستين سلسله پادشاهی در فلات ايران به زبان فارسی منتشر می شود.weiterlesen...ادامه

عهدنامه ترکمانچای امسال به اتمام میرسد. عهدنامه ننگین ترکمن چای به 100 مین سال و اتمام آن رسید .در پایانی این عهدنامه اران که به عمد نام اذربایجان را به آن اطلاق کردیده است ، باید بر دامن مام مین برگردد. متن معاهده ننگین ترکمنچای : weiterlesen...ادامه

حکایت همسر خشایارشا و حکم جواز 'زنای مشروع'

حکایت همسر خشایارشا و حکم جواز 'زنای مشروع'
آری شواط، خاخام اسرائیلی با استناد به کتاب مقدس نظر داده است که زنان یهودی، حتی اگر شوهر داشته باشند، از لحاظ دینی مجازند برای کسب اطلاعات یا خدمت به امنیت ملی با دشمن همبستر شوند و این عملشان گناه محسوب نمی شود. ادامهweiterlesen...

باباک خرمدین

چگونه دژخیمان اسلامی باباک خرمدین را به قتل رساندند.weiterlesen...

 کمک روحانيت دوران قاجار به طرح انگليسی تجزيه ايران

هما ناطق
پديدهء لوطيان در عهد قاجار و پيوندشان با روحانيت .کمک روحانيت دوران قاجار به طرح انگليسی تجزيه ايران
لوطیان تا سالیان دراز بعد از میرزا تقی خان در کار بودند و برجای. ویلهم فلور، یکی از کارشناسان بنامِ تاریخچۀ لوطیان، به ما می آموزد که واژۀ لوطی و الواط با "لات و لوط" و "داش مشدی" یکی است. "کلا مخملی"های لُنگ به دوش هم یادگاری از آن دورانند.weiterlesen...

طرح نادر شاه: يک ارتش چهارصد هزار نفري ثابت براي ايران

طرح نادر شاه: يک ارتش چهارصد هزار نفري ثابت براي ايران

weiterlesen... ادامه

نقشه از تجزیه تدریجی سرزمین های ایران توسط استعمار انگلیس، روسیه با تبانی و همکاری روحانیت ،شیخ، ملا ، اسلامیست ها

اسلام چون سلاح سیاسی برای حفظ منافع قدرت های استعماری در ایران

weiterlesen... ادامه

آیینها و باورهاى بهائیان

رهبران شیعه در ایران در سیر تاریخ گذشته نشان داده اند که عوامل قدرت های استعماری و همکاران سرویس های اطلاعاتی آنانند.

weiterlesen...ادامه

فیلم از تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی
http://video.google.com/videoplay?docid=-5356229498218843348#

 میراث صدساله «شهید آمریکایی جنبش مشروطیت ایران

میراث صدساله «شهید آمریکایی جنبش مشروطیت ایران

weiterlesen... ادامه

افق » کاربرد فراوان يافت. در تبليغات رسمي شوروي از « افق » در دوران برژنف در اتحاد شوروي واژه
و مانند آن. به دليل « افق ھاي ھمزيستي » ،« افق ھاي صلح » ،« افق ھاي کمونيسم » : بسيار گفته مي شد.

weiterlesen...ادامه

       ایران و آمریکا و ظرافتهای دیپلماسی    تاریخ روابط ایران و امریکا

ایران و آمریکا و ظرافتهای دیپلماسی تاریخ روابط ایران و امریکا

weiterlesen... ادامه

شکست عرب ها از مازندراني ها

weiterlesen...

سد و دومين سالگرد مشروطيت        مشروطه

14 امرداد فرخنده سد و دومين سالگرد مشروطيت - نوشتاري از احمد كسروي

weiterlesen...

 دکتر شجاع الدين شفا  سفیر فرهنگ ایران در جهان

دکتر شجاع الدين شفا سفیر فرهنگ ایران در جهان

weiterlesen...

قلعه رودخان، بزرگترین دژ نظامی ایران

weiterlesen...

فرتور: طاق بستان در کرمانشاه، متعلق به عهد ساسانیان

معضل بررسی ایران باستان در غرب؛ تاریخ ایران، «تاریخ سیاست‌زده»


۱۳۹۰/۰۳/۰۲
امير مصدق کاتوزيان

مشکلات بررسی تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های غرب چه بوده است؟ ایرانیان پس از پایان دوران ساسانیان در برابر فاتحان عرب چه کرده‌اند؟ دو قرن سکوت یا مقاومت و تعامل؟ سابقه موارد استفاده و سوء استفاده از تاریخ ایران باستان برای اهداف سیاسی به کی برمی‌گردد؟ به گذشته خطه جغرافیایی آمودریا تا فرات چگونه می‌توان نگریست تا حال و روز آن را بهتر درک کنیم؟

بیشتر بخوانید

فرتور: سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش

فرتور: نخستین سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش

میرزا قلی خان اولین سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش

تاریخ تمدن اثر جاودانه "ویل دورانت"


جلد اول: مشرق زمین
مقدمه
پيدايش تمدن
«دوست دارم بدانم كه انسان در خط سير خود، از حالت توحش به مدنيت، چه گامهايي برداشته است.» - ولتر

بیشتر بخوانید

تاریخ شیر و خورشید به قلم احمد کسروی

[h2 این کتاب را به پیشاهنگان ایران تقدیم می نمایم
کسروی
اگر به خانه شیر آمده ست شیدروست
بدانکه خانه شیداست شیر بر گردون
قطران تبریزی
به نام پاک آفریدگار
آغاز سخن

تا آنجا که ما می‌دانیم تا کنون کسی از ایرانیان یا از ایرانشناسان اروپا و آمریکا درباره شیر و خورشید و چگونگی پیدایش آن و اینکه از کی و چگونه نشان رسمی دولت ایران شده تحقیقی از روی دلیل و گواه ننموده [است]. من از هشت سال پیش توجه بدین موضوع داشته، از یکسوی در کتابها به جستجو پرداخته، از سوی دیگر به گرد آوردن سکه‌های کهنه که در این باره از ابزارهای کار است کوشیده‌ام و به یاری خدا به نتیجه‌های سودمندی رسیده‌ام که اینک برای آگاهی همه بر این صفحه‌ها می‌نگارم.]بیشتر بخوانید


بحرین، چگونه از ایران جدا شد؟


يكشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۱:۰۸

برگرفته از فصل‌نامه فروزش شماره سوم - تابستان 1388 - رویه 48 تا 58
پروفسور سیدحسن امین
استاد پیشین کرسی حقوق دانشگاه گلاسکو کالیدونیا (اسکاتلند)
1- ابعاد جغرافیایی
گله‌جزیره‌ی (مجمع‌الجزایر) بحرین، مرکب از سی‌وپنج جزیره‌ی بزرگ و کوچک واقع در کرانه‌ی جنوبی خلیج‌فارس به وسعت 622 کیلومتر مربع است. بزرگ‌ترین این جزیره‌ها، همان جزیره‌ی بحرین - شامل بندر منامه - است که پس از جزیره‌ی قشم، بزرگ‌ترین جزیره‌ی خلیج‌ فارس است. دومین جزیره‌ی بزرگ این مجمع‌الجزایر، محرّق یا محرّک است.

بیشتر بخوانید

غم تجزیه ایران ٢٠٠ ساله شد


قفقاز و حافظ
حقوقِ تاریخىِ ایران را فراموش نکنیم
غم تجزیه ایران ٢٠٠ ساله شد
چگونگی تجزیه سه و نیم‌میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور در قرارداد گلستان

بیشتر بخوانید


letzte Änderungen: 8.6.2016 4:47