Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

کشف بقایای ارتش مفقود شده کمبوجیه دوم

اين کشف يک افتخار ديگر به ايرانيان اضافه می کند. کسانی که نگران هستند يک روز اضافه ماندن رژيم اسلامی به تاريخ ايران صدمه خواهد زد، البته صدمه می زند، ولی جلوی هيچ يک از اين کشف های تاريخی را که با هزاران سند و افتخارات و ارزش های ملی همراه است را که نمی توانند بگيرند.اين نشان ميدهد چنين لشگری با يک چنين شمارشی از نفرات،با آنهمه ابزار ولوازم تا به مصر رسيده است چندين چيز را ثابت می کند:
1. قدرت نظامی و نظم و مديريت ايرانيان در بهم آوردن لشگری با 50 هزار نفر برای سفری چنين دراز- گمان کنيد آب، خوراک و لباس و ديگر لوازم اين چنين لشگری چه مديريتی لازم داشته است آنهم 2500 سال پيش.

2. گستره کشور ايران که برخی از مزدوران رژيم جمهوری اسلامی آنرا زير پرسش می برند و در کتاب های تاريخی تحريف شده خود آنرا بی اهميت تلقی می کنندرا نشان می دهد

3. تمدن ايرانی برای ساخت ابزاری که همراه اين کشف يافت شده است.

4. دروغ های رژيم اسلامی و دشمنان ايران را به خوبی برملا می کند

5. اين کشف به ايرانيان اين انرژی را خواهد داد تا بار ديگر به زندگی و ارزش های ملی و باستانی خويش هرچه بيشتر نگاه ژرف تر بکنند و بازگشت به ارزش های ملی را بيشتر مدنظر داشته باشند.

کشف بقایای ارتش مفقود شده کمبوجیه دوم

سایت میراث آریا:

بقایای ارتش مفقود شده کمبوجیه دوم، شاه ایران در سال 525 پیش از میلاد، پس از دو قرن سرگردانی سرانجام به دست باستان‌شناسان ایتالیایی در بیابان صحرای آفریقای شمالی کشف شد.

دو باستان‌شناس ایتالیایی با کشف چند سلاح برنزی، یک دستبند نقره‌ای، یک گوشواره و صدها استخوان در نقطه‌ای وسیع و دور افتاده در بیابان صحرا، فرضیه‌ای جدید مبنی بر یافتن ارتش مفقود شده کمبوجیه دوم را مطرح کردند.

آنجلو کاستیگلیونی، باستان‌شناس ایتالیایی که به همراه برادر خود این کاوش‌ها را انجام داده معتقد‌است، بر خلاف فرضیه‌های پیشین ارتش کمبوجیه راه کاروان رو همیشگی صحرا را برای عبور خود انتخاب نکرده بودند.

وی با اشاره به کاوش‌های دو قرن اخیر باستان شناسان می‌افزاید:‌ از قرن نوزدهم تا امروز، بسیاری از باستان‌شناسان و کاوشگران، در مسیر کاروان رو صحرا به جستجوهای باستان‌شناسی خود پرداخته ولی موفق به کشف چیزی نشدند. حدس ما تغییر مسیر این ارتش است. مسیری که از جنوب آغاز می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در این نقطه دور افتاده یافته‌های را به دست آوردیم که وقوع حادثه مرگبار ثبت شده در نوشته‌های هرودوت را ثابت می‌کند.

در نوشته‌های هرودوت، مورخ یونان باستان، از مفقود شدن ارتش شاه کمبوجیه دوم چنین آمده است:‌ بادی از سمت جنوب برخاست و با خود ستون‌های عظیمی از گردبادهای بزرگ همراه آورد، گردبادهایی شدید و مرگ بار که در لحظه‌ای کوتاه تمام سپاه را در خود بلعید و به یکباره ناپدید کردصدها جمجمه و استخوان که گفته می شود متعلق به کمبوجیه است در مصر کشف شد.
۱۳۸۸/۰۸/۲۰
براساس تحقيقات و اکتشافات دو باستانشناس ايتاليايی يک سپاه بزرگ هخامنشی حدود ۲۵۰۰ سال پيش در مسير حرکت خود به سمت دره شيوا در مصر در صحراهای غربی اين کشور زير طوفان شن ناپديد شده است.

خلاصه ای از نتايج اين تحقيقات که در وب سايت خبرگزاری ان بی سی منتشر شده ممکن است کليد کشف يکی از بزرگترين اسرار باستانشناسی جهان باشد.

در حفاری های انجام شده در يک نقطه دورافتاده در قلب صحراهای مصر اسلحه های برنزی گردنبندهای نقره و صدها قطعه استخوان انسان کشف شده است. اين اکتشافات ممکن است بالاخره سرنوشت سپاه ۵۰ هزار نفره کموجيه پادشاه ايران را روشن کند.

براساس اين تحقيقات باستانشناسی سپاه ۵۰ هزار نفره امپراطوری ايران زير طوفان شن دفن شده است.
به نوشته هرودت مورخ يونانی کمبوجيه پسر کوروش کبير پس از آنکه موبدان معبد آمون از پذيرش فرمانروايی وی بر مصر سرپيچی کردند يک سپاه ۵۰ هزار نفره را برای تصرف دره شيوا و معبد آمون اعزام کرد.

اين سپاه پس از هفت روز پياده روی در صحرا به واديه ای رسيد که مورخان معتقدند ال خارگا بوده است. ولی پس از ترک اين محل ديگر هيچ اثری از سپاه ديده نشد. به نوشته هرودت باد شديدی که از جنوب می وزيد با خود يک طوفان شن عظيم را جاری کرد و تمامی اين سپاه زير اين طوفان شن ناپديد شد.

چون هيچ اثری از بقايای اين سپاه کشف نشده بود مورخان و باستانشناسان معاصر داستان هرودت در مورد اين سپاه را بيشتر يک افسانه تلقی می کردند.

اما اکنون دو باستانشناس برجسته ايتاليايی مدعی اند که شواهد و آثار قابل اعتمادی يافته اند که نشان می دهد ای سپاه امپراطوری ايران حقيقتا توسط طوفان شن نابوده شده است. اين دو باستان شناس به نام های آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج تحقيقات ۱۳ ساله خود در مورد ناپديد شدن سپاه امپراطوری ايران را چندی پيش در فستيوال فيلم های باستان شناسی عرضه کردند.

اين دو باستانشناس ايتاليايی از سال ۱۹۹۶ در بخشی از صحرای مصر و به فاصله کمی از شيوا در جستجوی اشيای ديگری بودند که به طور تصادفی چند قطعه کوچک برنزی را کشف کردند که بعدا معلوم شد قطعات سلاح های جنگی مربوط به دوره اوليه هخامنشی است.

اين ابزارهای جنگی و تعدادی گردنبند و گوشواره نقره ای در محدوده ای به شعاع چند صد متری از يک صخره بزرگ در دل صحرا کشف شده اند و باستانشناسان معتقدند که به هنگام وقوع طوفان شن بخشی از اين سپاه ۵۰ هزار نفره زير اين صخره بزرگ پناه گرفته بودند.

يکی از نکاتی که می تواند به اثبات کشفيات اين دو برابر ايتاليايی کمک کند تحقيقات آنها در مورد نقشه های باستانی مصر است. آنها معتقدند که سپاه کمبوجيه برخلاف معمول و تصور رايج مسيری از سمت غرب را برای رسيدن به دره شيوا برگزيد. اين نقشه ها از دقت لازم برخوردار نبود و شايد سپاه کمبوجيه خود دچار اشتباه شد و در نهايت به جای رسيدن به شيوا در نقطه ای به فاصله صد کيلومتری آن با يک طوفان شن عظيم روبرو شد.

اين دو باستان شناس ايتاليايی در آخرين بخش از تحقيقات ميدانی خود در سال ۲۰۰۲ تصميم گرفتند که داستان های اعراب بدوی ساکن اين بخش از صحراهای مصر را بررسی کنند. با کمک ساکنان باديه های اين منطقه دو باستانشناس ايتاليايی يک گور جمعی حاوی صدها قطعه استخوان های انسان را يافتند. در بين اين استخوانها تعدادی نوک پيکان هخامنشی و چند قطعه فلزی افسار اسب کشف شده است.

آنجلو و آلفردو کاستيجيونی نتايج تحقيقات و اکتشافات خود را در اختيار مرکز باستانشناسی مصر قرار داده و منتظر اجازه و همکاری آنها برای ادامه اکتشافات هستند. تا اين لحظه هنوز پاسخی به آنها داده نشده است ولی اين دو برادر معتقدند که سپاه مفقود شده کمبوجيه در نقطه ای در همين منطقه و احتمالا در عمق ۴ تا ۵ متری صحرا دفن شده است.سیری در تاریخ معاصر ایران
آثار باستانی و تخریب آن به دست حکومت اسلامی
abmelden
Benutzerverwaltung
Suche
fa en de fr es
ایمیل ما :
info@spiran.com
webmaster@spiran.com
www.spiran.com
آدرس پستی ما :
Spiran
P.O.BOX 420 450
50937 köln
Germany
Fax: 0049221 42 42 27
ändern << < > >> Bild einsetzen Zugriffsrechte
neuer Absatz
Vanished Persian army said found in desert
50,000 soldiers believed buried by a cataclysmic sandstorm in 525 B.C.


By Rossella Lorenzi

updated 11:11 a.m. ET, Mon., Nov . 9, 2009

The remains of a mighty Persian army said to have drowned in the sands of the western Egyptian desert 2,500 years ago might have been finally located, solving one of archaeology's biggest outstanding mysteries, according to Italian researchers.

Bronze weapons, a silver bracelet, an earring and hundreds of human bones found in the vast desolate wilderness of the Sahara desert have raised hopes of finally finding the lost army of Persian King Cambyses II. The 50,000 warriors were said to be buried by a cataclysmic sandstorm in 525 B.C.

"We have found the first archaeological evidence of a story reported by the Greek historian Herodotus," Dario Del Bufalo, a member of the expedition from the University of Lecce, told Discovery News.

According to Herodotus (484-425 B.C.), Cambyses, the son of Cyrus the Great, sent 50,000 soldiers from Thebes to attack the Oasis of Siwa and destroy the oracle at the Temple of Amun after the priests there refused to legitimize his claim to Egypt.

After walking for seven days in the desert, the army got to an "oasis," which historians believe was El-Kharga. After they left, they were never seen again.

"A wind arose from the south, strong and deadly, bringing with it vast columns of whirling sand, which entirely covered up the troops and caused them wholly to disappear," wrote Herodotus.

A century after Herodotus wrote his account, Alexander the Great made his own pilgrimage to the oracle of Amun, and in 332 B.C. he won the oracle's confirmation that he was the divine son of Zeus, the Greek god equated with Amun.

The tale of Cambyses' lost army, however, faded into antiquity. As no trace of the hapless warriors was ever found, scholars began to dismiss the story as a fanciful tale.

Striking evidence
Now, two top Italian archaeologists claim to have found striking evidence that the Persian army was indeed swallowed in a sandstorm. Twin brothers Angelo and Alfredo Castiglioni are already famous for their discovery 20 years ago of the ancient Egyptian "city of gold" known as Berenike Panchrysos.

Presented recently at the archaeological film festival of Rovereto, the discovery is the result of 13 years of research and five expeditions to the desert.

"It all started in 1996, during an expedition aimed at investigating the presence of iron meteorites near Bahrin, one small oasis not far from Siwa," Alfredo Castiglioni, director of the Eastern Desert Research Center (CeRDO)in Varese, told Discovery News.

While working in the area, the researchers noticed a half-buried pot and some human remains. Then the brothers spotted something really intriguing — what could have been a natural shelter.

It was a rock about 114.8 feet long, 5.9 feet in height and 9.8 feet deep. Such natural formations occur in the desert, but this large rock was the only one in a large area.

"Its size and shape made it the perfect refuge in a sandstorm," Castiglioni said.

Right there, the metal detector of Egyptian geologist Aly Barakat of Cairo University located relics of ancient warfare: a bronze dagger and several arrow tips.

"We are talking of small items, but they are extremely important as they are the first Achaemenid objects, thus dating to Cambyses' time, which have emerged from the desert sands in a location quite close to Siwa," Castiglioni said.

About a quarter-mile from the natural shelter, the Castiglioni team found a silver bracelet, an earring and few spheres which were likely part of a necklace.

"An analysis of the earring, based on photographs, indicate that it certainly dates to the Achaemenid period. Both the earring and the spheres appear to be made of silver. Indeed a very similar earring, dating to the fifth century B.C., has been found in a dig in Turkey," Andrea Cagnetti, a leading expert of ancient jewelry, told Discovery News.

A different route?
In the following years, the Castiglioni brothers studied ancient maps and came to the conclusion that Cambyses' army did not take the widely believed caravan route via the Dakhla Oasis and Farafra Oasis.

"Since the 19th century, many archaeologists and explorers have searched for the lost army along that route. They found nothing. We hypothesized a different itinerary, coming from south. Indeed we found that such a route already existed in the 18th Dynasty," Castiglioni said.

According to Castiglioni, from El Kargha the army took a westerly route to Gilf El Kebir, passing through the Wadi Abd el Melik, then headed north toward Siwa.

"This route had the advantage of taking the enemy aback. Moreover, the army could march undisturbed. On the contrary, since the oasis on the other route were controlled by the Egyptians, the army would have had to fight at each oasis," Castiglioni said.

To test their hypothesis, the Castiglioni brothers did geological surveys along that alternative route. They found desiccated water sources and artificial wells made of hundreds of water pots buried in the sand. Such water sources could have made a march in the desert possible.

"Thermoluminescence has dated the pottery to 2,500 years ago, which is in line with Cambyses' time," Castiglioni said.

In their last expedition in 2002, the Castiglioni brothers returned to the location of their initial discovery. Right there, some 62 miles south of Siwa, ancient maps had erroneously located the temple of Amun.

The soldiers believed they had reached their destination, but instead they found the khamsin -- the hot, strong, unpredictable southeasterly wind that blows from the Sahara desert over Egypt.

"Some soldiers found refuge under that natural shelter, other dispersed in various directions. Some might have reached the lake of Sitra, thus surviving," Castiglioni said.

Mass grave discovered
At the end of their expedition, the team decided to investigate Bedouin stories about thousands of white bones that would have emerged decades ago during particular wind conditions in a nearby area.

Indeed, they found a mass grave with hundreds of bleached bones and skulls.

"We learned that the remains had been exposed by tomb robbers and that a beautiful sword which was found among the bones was sold to American tourists," Castiglioni said.

Among the bones, a number of Persian arrow heads and a horse bit, identical to one appearing in a depiction of an ancient Persian horse, emerged.

"In the desolate wilderness of the desert, we have found the most precise location where the tragedy occurred," Del Bufalo said.

The team communicated their finding to the Geological Survey of Egypt and gave the recovered objects to the Egyptian authorities.

"We never heard back. I'm sure that the lost army is buried somewhere around the area we surveyed, perhaps under 16.4 feet of sand."

Piero Pruneti, editor of Archeologia Viva, Italy's most important archaeology magazine, is impressed by the team's work.

"Judging from their documentary, their hypothesis of an alternative route is very plausible," Prunetic told Discovery News. "Indeed, the Castiglioni's expeditions are all based on a careful study of the landscape...An in-depth exploration of the area is certainly needed!"


http://www.msnbc.msn.com/id/33791672/ns/technology_and_science-science/

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22