Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

يک شرکت خصوصی با اجازه رسمی سازمان ميراث فرهنگی اجازه حفاری های سازمان آب و برق را در محوطه ی قبرهای شاهزادگان ايلامی و طلاها و جواهرات کم نظير باستانی آن ها صادر کرد

از: شميم، خبرنگار کميته بين المللی نجات

بنا به گزارشی مستند، از مجتبی گهستونی، شرکت خصوصی آثارپيمايش که با اجازه ی کتبی رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری خوزستان، رسما اقدام به تحقيق و بررسی در ارتباط با ادامه کار سازمان آب و برق کرده بود اجازه دوباره کار اين سازمان را صادر کرد.. اين اختيار به يک شرکت خصوصی که کپی آن دو ماه پيش و به طور تقريبا محرمانه از سوی رييس بی فرهنگ سازمان گردشگری خوزستان به فرماندار رامهرمز نيز فرستاده شده از فرمانداری خواسته است که با کمک نيروهای انتظامی هر نوع مساعدت و همکاری را با اين شرکت (ظاهرا برای بررسي خط لوله انتقال آب و همانگونه که تا به حال بوده در اصل برای ادامه ی حفاری های غير مجاز و بازگذاشتن راه برای حفاران غير مجاز و غارتگران آثار باستانی) انجام دهند.

در ماه های گذشته با توجه به اعتراض های وسيع و گسترده مردمان فرهنگدوست به خصوص در خوزستان در ارتباط با وضعيت آثار باستانی رامهرمز و بنا به تصديق همه ی خبرنگاران و گزارش گران دلسوز، چپاول آثار تاريخی اين منطقه زير پوشش کندن لوله های آب و کشيدن کابل های برق و عمران و آبادانی انجام شده است. و هنوز وضعيت بخش عمده ای از آثار باستانی کشف شده در اين منطقه، که مجموعه ای بی نظير از جواهرات باستانی است، نامعلوم است.

اکنون عمل سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری خوزستان و اين بار به طور رسمی نشان از آن دارد که سازمان ميراث فرهنگی رحيم مشايي و دولت احمدی نژاد اگر در اين تخريب ها و غارت های آثار باستانی دست نداشته باشند به طور قطع از آن مطلع هستند.

مجتبی گهستونی يکی از فعالين پرتلاش ميراث فرهنگی در خوزستان در گزارش مستند خود در ميراث خبر نوشته است که: « سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خوزستان با ارسال نامه‌اي به فرمانداري شهرستان رامهرمز، يک شرکت خصوصي را جهت مطالعه و بررسي خط لوله انتقال آب اين شهرستان معرفي کرده است. اين درحالي است که خط لوله انتقال آب درست از روي محوطه‌هاي باستاني مي‌گذرد و معرفي چنين شرکتي تنها با مجوز رسمي پژوهشکده باستان‌شناسي مجاز است.»

در اين گزارش همچنين به نامه ای اشاره شده که « از سوي رئيس سازمان ميراث فرهنگي استان خوزستان به شماره 8575/129/872 به مهندس "ايلخاص زاده"، فرماندار شهرستان رامهرمز ارسال شده آمده است: «احتراما، با عنايت به اجراي عمليات پروژه آبرساني سازمان آب و برق در شهرستان رامهرمز، به استحضار مي‌رساند شرکت مهندسين مشاور آثار پيمايش به استناد بند 2 مصوبه شماره 57840/ ت 29690 ه مورخ 4/12/1383 هيات محترم وزيران، جهت مطالعه و بررسي خط لوله انتقال آب به حضورتان معرفي مي گردند...... اين نامه در تاريخ 17/11/87 به فرمانداري رامهرمز ارسال و رونوشت آن در تاريخ 25/11/87 به اداره ميراث فرهنگي رامهرمز فرستاده شد. »

البته طبق معمول سازمان ميراث فرهنگی و روسای پژوهشکده های آن منکر مطلع بودن از چنين نامه هايي شده اند. . ولی اين شرکت که به استناد نامه سازمان ميراث و گردشگری کار (مثلا مطالعاتی) خود را در اين دو ماه گذشته انجام داده است در نامه ای خطاب مدير اداره ميراث فرهنگی نوشته که: «احتراما با توجه به قرارداد في مابين اين شرکت و سازمان آب و برق و نامه ابلاغي ميراث فرهنگي خوزستان به آن اداره، بدين وسيله با توجه به مطالعات صورت پذيرفته اجراي جاده دسترسي مربوط به چاه‌هاي حفاري شده قديمي سازمان آب و برق و آب و فاضلاب رامهرمز در منطقه جوبجي که در مسيل (محل عبور سيلاب) و يک منطقه تپه ماهوري قراردارد، تحت نظارت نيروي ناظر اين مشاور، آقاي عالي‌پور بلامانع است.»

و با اين نامه سازمان آب و برق کار خود را در محوطه های باستانی جويجی که حدود 40 هکتار وسعت دارد و محل قبرهای شاهزادگان ايلامی و طلاها و جواهرات کم نظير آن هاست شروع کرده است.

خوشبختانه تا اين لحظه يگان پاسداران رامهرمز که کارشان جلوگيری از تجاوز به محوطه های تاريخی است مانع از فعاليت سازمان آب شده اند اما تا چه اندازه زورشان به جلوگيری از اين کار غير قانونی اما با اجازه ی سازمان های دولتی برسد آينده روشن خواهد کرد.

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22