Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

محوطه اشکانی پا گچی در رامهرمز تخریب شد


در ادامه اجرای کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زرد در رامهرمز محوطه باستانی پا گچی (طالقانی3) که بر روی خرابه های شهر باستانی رامهرمز قرار دارد بدون استعلام از سازمان میراث فرهنگی تخریب شد.

تخریب این محوطه باستانی مربوط به دوره اشکانی در آغازین روزهای فروردین ماه به منظور احداث کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زرد باعث شد تا بخشی دیگر از مطالعه تاریخ رامهرمز از دست برود.

این محوطه باستانی در پایین دست قلعه دا و دختر در کنار کانال های آبرسانی زیره زرد که کانال های پایین دست سد تنظیمی رامهرمز محسوب می شوند قرار دارد.

خرابه های شهر باستانی رامهرمز که محوطه پاگچی بر روی آن قرار دارد در سال 1310 به ثبت در فهرست آثار ملی رسید که این محوطه به منظور تسهیل در ساخت کانال های زیره زرد توسط بیل های مکانیکی از پی تخریب گشته و در حال حاضر تنها لایه هایی از دیوار خشتی، گچ بری و سفال را می توان در آن مشاهده کرد.

این محوطه باستانی در فاصله یی نزدیک به محوطه باستانی جوبجی و در کرانه شمالی رودخانه اعلا قرار دارد.

این تخریب ها که در ادامه اجرای کانال های آبرسانی سد انحرافی زیره زردانجام گرفته است تاکنون به محوطه های تاریخی – اسلامی زیره زرد،مولوچه،عباس علی،گوراب، غزو، گوش درد ، تل گسر و در نهایت پاگچی آسیب وارد نموده و در ادامه اجرای طرح محوطه هایی دیگر را به کلی نابود خواهد کرد چهارشنبه ، 2 ارديبهشت 1388 ، 14:35 22.04.2009
محوطه اشکانی پا گچی در رامهرمز تخریب شد

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22