Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

آثار تاریخی و باستانی کشور ما در اثر آفتاب و باران نیست که صدمه دیده و از بین میروند .آثار باستانی میهنمان را مشتی جنایتکار اسلامی در حکومت ضد ایرانی و ضد فرهنگ با به آب گیری آثار باستانی زیر نام سد سازی و آبیاری از بین میبرند. برای نجات آثار باستانی ایران باید رژیم تبهکار اسلامی از اریکه قدرت به پائین کشیده شود ، در غیر اینصورت در آینده نزدیک چیزی ازآثار باستانی باقی نخواهد ماند .برای آگاهی از وسعت تخریب آثار باستانی کشورمان به وسیله حکومت تخریبگر اسلامی به این تارنما مراجعه کنید.http://www.savepasargad.com
آفتاب و باران، دشمنان تاريخ


گروهی از کارشناسان ايتاليايی در گزارشی که اخبرا منتشر کرده اند می گويند آفتاب و باران دشمنان اصلی بناهای تاريخی هستند که می توانند به مرور، گذشته را محو کنند.

طبيعت دشمن تاريخ و ميراثی است که از گذشتگان به جای مانده است. بسياری از بناهای تاريخی به دنبال ريزش باران و يا بر اثر اشعه های ماورای بنفش آفتاب در معرض نابودی قرار دارند.

گروهی از کارشناسان شورای عالی کارشناسی ايتاليا که در شهر بولونيا مستقر هستند، گزارشی در رابطه با خطرهای طبيعی که بقای عمر ميراث باستانی و تاريخی را تهديد می کنند به پارلمان اروپا ارايه کردند که دوستداران ميراث باستانی را به هراس انداخته است.

در اين گزارش موقعيت کنونی ده ها بنا و مجسمه تاريخی در اروپای غربی و شرقی، از جمله بناهايی که از چند دهه پيش تحت نظارت مداوم کارشناسان قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش ريزش باران با درصد بسيار بالای مواد اسيدی در شهر آتن به مرمرهای بنای باستانی پارتنون لطمه وارد کرده و هر سال از ضخامت آن کاسته است.

نمادهای يونان قديم يا روم باستان چون دشت محابه آگری جنتو AGRIGENTO در جزيره سيسيل با افزايش دما و قوی تر شدن اشعه آفتاب به سختی صدمه ديده است. اشعه آفتاب به ساختار خشت و آجرهايی که برای ساختمان اين بناها مورد استفاده قرار گرفته لطمه وارد کرده و روند فروپاشی آنها را تسريع می کنددر شمال اروپا نيز سنگ های مرمر قصرها، برنز مجسمه ها و فلزهای به کار رفته در سردرها نيز در موقعيت مشابه ای قرار دارند و ساليانه ضخامت آنها ۳۵ ميکرون که برابر با يک هزارم می سی متر است، کاهش می يابد.

اين درحالی است که اگر تغييری در شرايط موجود بناهای تاريخی به وجود نيايد و تدابيری اتخاذ نشود در يکصد سال آينده فرو خواهند ريخت.

در کشورهای مديترانه از جمله اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و يونان اشعه ماورای بنفش آفتاب نيز از عواملی است که بناهای تاريخی را تهديد می کند.

نمادهای يونان قديم يا روم باستان چون دشت محابه آگری جنتو AGRIGENTO در جزيره سيسيل با افزايش دما و قوی تر شدن اشعه آفتاب به سختی صدمه ديده است. اشعه آفتاب به ساختار خشت و آجرهايی که برای ساختمان اين بناها مورد استفاده قرار گرفته لطمه وارد کرده و روند فروپاشی آنها را تسريع می کند.

افزايش ريزش باران و تغييرات سريع دمای هوا نيز يکی ديگر از خطراتی است که بناهای تاريخی را تهديد می کند.

علاوه بر باران و آفتاب، آلودگی هوا نيز يکی ديگر از عوامل تخريبی است که در اين گزارش به آنها اشاره می شود. اگر در گذشته ترميم و پاکسازی بناهای تاريخی در شهرهای بزرگ هر ۲۰ سال يک بار انجام می گرفت، در حال حاضر اين بناها سه سال پس از پاکسازی بار ديگر در هاله ای سياه رنگ پوشيده می شوند.

کارشناسان ايتاليايی معتقدند که تا کنون علم راهی برای نجات بناهای تاريخی از حملات طبيعت نيافته و در صورتی که راهی برای نجات آنها يافت نشود اين ميراث چند نسل ديگر بيشتر دوام نخواهد يافت.خ ا حمد رافت (رم)
نوشته بر لوح داریوش :تنها بخشی از منشور جهانی حقوق بشر كوروش كبير

شاه شاهان ايران اين سرزمين جاويد

اينك من به ياری مزدا تاج سلطنت را بر سر نهادم اعلام می كنم كه تاروز ی كه زنده ام و مزدا توفيق سلطنت به من بدهد به دين و آداب و رسوم ملتهايی را كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد ونخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من دين و آئين و رسوم ملتهايی كه من پادشاه آن هستم و ديگر ملتها را مورد تهديد و تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين كنند .

من از امروز كه تاج شاهی به سر نهادم تا روزی كه زنده ام و مزدا توفيق سلطنت را به من بدهد هرگز سلطنت خود را به هيچ ملت تحميل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است كه مرا به سلطنت قبول كند يا نكند و هرگاه نخواهد من را پادشاه خود بداند من برای سلطنت ان ملت مبادرت نخواهم كرد . من تاروزی كه پادشاه كشورهای ايران و بابل و جهات اربعه هستم نخواهم گذاشت كه كسی به ديگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق ويرا از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .

من تاروزی كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال منقول يا غير منقول ديگری را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضايت صاحب مال تصرف نمايد .

من تا روزی كه زنده هستم نخواهم گذاشت كه شخصی ديگری را به بيگاری به گيرد و بدون پرداخت دستمزد او را به كار وادارد .

من امروز اعلام می كنم كه هركس آزاد است كه هر دينی را كه مايل است بپرستد و در هر نقطه كه می خواهد سكونت گزيند مشروط بر آنكه در انجا حق كسی را غصب نكند .

وبه هرشغلی كه ميخواهد بپردازد و مال خود را به هرطريق كه ميخواهد به مصرف به رساند مشروط برآنكه لطمه به حقوق ديگران لطمه نزند .

من امروز اعلام می كنم كه هركس مسئول اعمال خود می باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيری كه يكی از خويشاوندانش كرده مجازات كرد . و مجازات برادر گناهكار بر عكس بكلی ممنوع است و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه ای مرتكب تقصيری شود فقط مقصر بايد مجازات شود نه ديگران .

من تا روزی كه به ياری مزدا سلطنت می كنم نه خواهم گذاشت كه مردان و زنان را به عنوان غلام و كنيز به فروشند و حكام زير دستان من مكلفند كه در حوزه حكومت و ماموريت خود مانع از فروش و خريد مردان و زنان به عنوان غلام و كنيز شوند .

رسم بردگی بايد به كلی از جهان برافتد و از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجرای تعهداتی كه نسبت به ملتهای ايران و بابل و ملتهای ممالك اربعه برعهده گرفته ام موفق كرداند .

برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22