Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

یکی از بزرگترین کلیسا های اروپا در شهر کلن بر روی معبد میترا ساخته شده است .این صحیح است. اغلب کلیسا ها در اروپا بر روی معابد میترائی بناشده است تا اثر آنرا خنثی سازد.

مدتی بسب اقامت روانشاد خواهرم در شهر کلچستر انگلستان (صدو چند کیلومتر شمال غرب لندن) به آنجا میرفتم و سالی یکی دوماه در کلچستر بودم و طبعا به اتفاق خواهر به اینطرف و آنطرف سرک میکشیدیم چون او هم اهل این کارها بود. در وسط شهر کلچستر کلیسای تقریبا مخروبه ای نظرما را بخود جلب کرد و سرکی به آن کشیدیم و بدون انتظار درزیر زمین آن به معبد میترا برخوردیم که تحیر آمیز بود. دنبالش را گرفتیم معلوم شد رومی ها درهنگام اشغال چند صد ساله سراسر انگلستان میترائیسم را باخود آورده بودند. قدمت این کلیسا بیش از هزارسال است. من به معابد میترا بسبب اقامت بلند مدت در رم آشنا بودم. در یکی از خیابانهای شلوغ مرکز شهر رم (ویا باربرینی) معبد میترائی وجود دارد که محل دیدار جهانگردان است و من چندین بار دوستان ایرانی را به آنجا برده بودم. لکن شور بختانه کمترین اثری از معابد میترا در سرزمین خودش " ایران "، تا آنجا که من میدانم، نه تنها اثری نیست بلکه کوشش شده که کل میترائیسم ایرانی بفراموشی سپرده شود!!واتيکان، آنطور که تابحال نديده بوديد..

مي گويند و يکي دو دانشمند تاريخشناس ايراني معتقدند که واتيکان برروي جايگاه يک معبد بزرگ ميترايي ساخته شده است و در زير زمين اين ساختمان (واتيکان) اسراري در مورد ميترا نگاهداري مي شود که نمي گذارند کسي آنها را ببيند.برخي نشانه هاي ميترايي و برخي آثار معماري ايراني در اين بنا ديده مي شود.

پس از انتخاب شماره، واردسالن که شديد با استفاده اي موشواره وگرداندن آن اطراف سالن و سقف را ببنيد و با نگاه داشتن گردون موشواره بزرگنمايي کنيد تا از نزديک ببنيد ...
برای دیدن ساختمان واتیکان و آثار معبد میترا بر روی لینک فشار دهید.

بر روی معابد میترائی در اروپا مسیحی ها کلیسای خود را ساختند ولی هنوز بخشی از این آثار باقی مانده است . برای دیدن آثاری از معابد میترائی بر روی لینک فشار دهید .


http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html

برگشت

letzte Änderungen: 24.6.2016 11:26