Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

به مناسبت 64 امین سال قتل دانشمند، پژوهشگر و حقوقدان کبیر ایران به دست اراذل و اوباش تروریست اسلامی

،عوامل ارتجاع حاکم وقدرت های استعماری ، مورخ علی امینی در مصاحبه رادیوئی به قتل کسروی توسط دشمنان قسم خورده ایران زمین میپردازد.بر روی عکس کلیک کنید.

برای آشنائی با احمد کسروی با فشار دادن بر روی لینک به سامانیه کسروی وارد خواهید شد. ] http://www.kasravi.info/

64 سال از قتل احمد کسروی . ویدیو قتل کسروی
ویدیو 2 احمد کسروی ویدیو 2 احمد کسروی
ویدیو 3 کسروی
ویدیو کسری بخش 4
ویدیو5 کسروی
ویدیو 6 کسروی
7- مشیری در باره احمد کسروی .
برگشت

letzte Änderungen: 11.7.2017 7:22