Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

افزایش قیمت ۵۰ درصدی شیر و ۴۵ درصدی گوشت

اشتراک چهارشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۱

چکیده :قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل 5/11 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 9/10 درصد کاهش داشته است. قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/27 درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل 4/50 درصد افزایش قیمت داشته اند....


بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در خصوص قیمت مواد غذایی در هفته اول اردیبهشت، قیمت ها نسبت به هفته پیش ۹/۶ رشد داشته است.

به گزارش عصر خبر، بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی قیمت لبنیات در تهران نسبت به هفته قبل ۹/۶ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۶/۵۱ درصد رشد داشته است.

قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل ۵/۱۱ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۹/۱۰ درصد کاهش داشته است. قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/۲۷ درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل ۴/۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.

انواع میوه های تازه در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۳۶ درصد رشد داشتند و انواع سبزیجات در همین زمان ۱/۹۱ درصد افزایش قیمت نشان میدهند.

گوشت قرمز افزایش قیمت ۴۴ درصدی داشته و گوشت مرغ در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۴۱ درصد رشد قیمت داشته است.

قند و شکر نیز طی یکسال رشد قیمت ۸/۲۲ درصدی و چای رشد قیمت ۴/۳۳ درصدی نشان میدهد. همچنین انواع روغن نباتی نیز رشد قیمت ۴۲ درصدی داشته است.

بر این اساس بیشترین افزایش قیمت ها به ترتیب در گروه های: سبزیجات، لبنیات و حبوبات دیده میشود و تنها گروهی که کاهش قیمت داشته، گروه تخم مرغ است.

جدول قیمت ها به شرح زیر است.

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24