Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

امام جمعه مامام جمعه محمديه:
شيطنت‌هاي غرب نمي‌تواند نام خليج‌فارس را تغيير دهدخبرگزاري فارس: امام جمعه محمديه گفت: غربي ها با شيطنت مي خواهند نام خليج فارس را تغيير دهند در صورتي كه خليج فارس هميشه خليج فارس خواهند ماند.


به گزارش خبرگزاري فارس از محمديه، سيدحسن موسوي مويني امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر محمديه بيان داشت: غربي ها با شيطنت قصد تغيير دادن نام خليج فارس را دارند ولي اسناد و مدارك موجود در تاريخ نشان مي دهد كه نام اين خطه، خليج فارس است.
وي افزود: البته اين اقدام غربي ها در جهت ايجاد دشمني ميان كشورهاي همسايه است چرا كه آنها نيز مي دانند 570 سال پيش از ميلاد مسيح، نام خليج فارس، خليج فارس بوده است.
امام جمعه محمديه تصريح كرد: مدارك و اسناد زيادي تائيد كننده گفته هاي ما است و دانشمندان زيادي نيز اذعان داشته اند كه نام اين خليج، خليج فارس است لذا خليج فارس، خليج فارس هست و تا آخر نيز به همين نام باقي خواهند ماند.
وي در ادامه به روز شوراها و نقش آنها اشاره كرد و اظهار داشت: شورا يك نهاد مردمي است كه اعضاي آن نمايندگان مردم هستند و بايد در راستاي رسيدگي به مشكلات مردم گام بردارند.
موسوي مويني ادامه داد: شوراهاي اسلامي شهرها و شوراها بايد با همكاري و همدلي در راستاي خدمت به مردم تلاش كنند و در اين جايگاه به عنوان نماينده مردم به مشكلات مردم بپردازند.
امام جمعه محمديه به روز معلم اشاره كرد و اضافه كرد: معلمان نقش مهمي را در تعليم و تربيت ايفا مي كنند و اين نقش آنچنان مهم است كه امام خميني فرموده اند نقش معلم در جامعه نقش انبياست. 26.04.2008
وي اظهار داشت: معلمي يك هنر است و معلمان هنرمندان جامعه ما هستند كه بايد سعي كنند با ارتباطي كه با دانش آموزان برقرار مي كنند آنها را در مسير درستي از زندگي قرار دهند.
موسوي مويني تا كيد كرد: معلمان هيچگاه در ايفاي نقش خود كوتاهي نكنند چرا كه كوتاهي آنها، به آينده كشور لطمه مي زند. حمديه:
شيطنت‌هاي غرب نمي‌تواند نام خليج‌فارس را تغيير دهد

خبرگزاري فارس: امام جمعه محمديه گفت: غربي ها با شيطنت مي خواهند نام خليج فارس را تغيير دهند در صورتي كه خليج فارس هميشه خليج فارس خواهند ماند.


به گزارش خبرگزاري فارس از محمديه، سيدحسن موسوي مويني امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر محمديه بيان داشت: غربي ها با شيطنت قصد تغيير دادن نام خليج فارس را دارند ولي اسناد و مدارك موجود در تاريخ نشان مي دهد كه نام اين خطه، خليج فارس است.
وي افزود: البته اين اقدام غربي ها در جهت ايجاد دشمني ميان كشورهاي همسايه است چرا كه آنها نيز مي دانند 570 سال پيش از ميلاد مسيح، نام خليج فارس، خليج فارس بوده است.
امام جمعه محمديه تصريح كرد: مدارك و اسناد زيادي تائيد كننده گفته هاي ما است و دانشمندان زيادي نيز اذعان داشته اند كه نام اين خليج، خليج فارس است لذا خليج فارس، خليج فارس هست و تا آخر نيز به همين نام باقي خواهند ماند.
وي در ادامه به روز شوراها و نقش آنها اشاره كرد و اظهار داشت: شورا يك نهاد مردمي است كه اعضاي آن نمايندگان مردم هستند و بايد در راستاي رسيدگي به مشكلات مردم گام بردارند.
موسوي مويني ادامه داد: شوراهاي اسلامي شهرها و شوراها بايد با همكاري و همدلي در راستاي خدمت به مردم تلاش كنند و در اين جايگاه به عنوان نماينده مردم به مشكلات مردم بپردازند.
امام جمعه محمديه به روز معلم اشاره كرد و اضافه كرد: معلمان نقش مهمي را در تعليم و تربيت ايفا مي كنند و اين نقش آنچنان مهم است كه امام خميني فرموده اند نقش معلم در جامعه نقش انبياست. 26.04.2008
وي اظهار داشت: معلمي يك هنر است و معلمان هنرمندان جامعه ما هستند كه بايد سعي كنند با ارتباطي كه با دانش آموزان برقرار مي كنند آنها را در مسير درستي از زندگي قرار دهند.
موسوي مويني تا كيد كرد: معلمان هيچگاه در ايفاي نقش خود كوتاهي نكنند چرا كه كوتاهي آنها، به آينده كشور لطمه مي زند.

برگشت

letzte Änderungen: 26.2.2014 7:28