Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

میر فطروس به همان اندازه در مورد تجزیه بحرین دروغ میگوید که دیگرانی مثل خیانتکاری مثل داریوش همایون دروغ میگفت جالب اینکه این جاعلین تاریخ مدعی هستند که بحرین هرگز به ایران تعلق نداشته است .رژیم شاه بحرین را از مام میهن جدا کرد تا آمریکا بتواند در آنجا پایگاه نظامی مستقر کند.در قرارداد روسیه با ایران از سال 1921 به ایران اجازه داده نمیشد که نیروی نظامی کشور سومی در خاک ایران دارای پایگاه نظامی باشد، از همین رو رژیم شاه تجزیه بحرین را در دستور کار قرار داد تا نیروی دریائی آمریکا در آنجا مستقر شود
حال هرچه میخواهد آقای میرفطروس بگوید بهتر است علاقمندان به این تارنما بروند و در بخش تاریخ بخوانند

یکی از فعالان حزب سوسیال دمکرات ایران

برگشت

letzte Änderungen: 26.2.2014 7:28