Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

گفتگوی صدای امریکا خبرها و نظرها (سیاوش سعادتیان) با کورش زعیم
درباره: نامه کورش زعیم به منوچهر متکی

" شرایطی که .. در اثر .. دیپلماسی حقیر در دریای مازندران، خلیج پارس، اروند رود و حتا رود هیرمند با افغانستان پیش آمده سببش ناآگاهی و کیفیت بسیار پایین دیپلماسی (رژیم اسلامی )بوده است."آراسته: آقای مهندس زعیم در نامه ای به آقای منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته و از دیپلوماسی ایران در عرصه بین الملل انتقاد کرده است. در این نامه آقای زعیم نوشته است که ضعف دستگاه دیپلوماتیک کشور تا آنجا پیش رفته که عملکرد وزارتخانه شما باعث شده کشورهای پیرامون خلیج فارس جزایر سه گانه ایران را ادعا کنند، نام خلیج فارس را تغییر دهند و علیه کشور در مجامع بین المللی رای دهند. این عضو شورای مرکزی جبهه ملی در پایان خواستار استعفای منوچهر متکی از منصب وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شده است. توجه شما را به گفتگوی کورش زعیم با صدای امریکا جلب می کنیم.
کورش زعیم: من در این نامه کلا اشاره ام به کیفیت دیپلماسی بوده، البته اینکه من درخواست کردم که ایشان کناره گیری کنند این بود که ما می دانیم که سیاست خارجی کشور را آقای متکی تعیین نمی کنند، ما همچنین می دانیم که ایشان بهتر یا بدتر از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیستند. و اینکه اگر ایشان بروند، جانشین ایشان بهتر نخواهد بود که احتمال برتر بودنش هم می رود. ولی باید توجه کنیم که آسیب هایی که سیاست خارجی کشور وارد می آورد بسیار درازمدت تر و مخرب تر از هرگونه سیاستگذاری نادرست داخلی است. شرایطی که برای ما در اثر این دیپلماسی حقیر در دریای مازندران، خلیج پارس، اروند رود و حتا رود هیرمند با افغانستان پیش آمده سببش ناآگاهی و کیفیت بسیار پایین این دیپلماسی بوده است.
سیاست خارجی کشور یا شیوه عرضه کردن آن شخصیت آن کشور را در عرصه بین المللی نشان می دهد و این شخصیت یک کشور است که می تواند جلو بسیاری از تندروی ها و سوء استفاده کشورهای دیگر را در عرصه تعامل و مذاکره و بده بستان های سیاسی بگیرد. جمهوری اسلامی نتوانسته این شخصیت را با دیپلماسی بین المللی خود بروز بدهد، بویژه دولت نهم. شخصیت دیپلماسی یک کشور باید نشانگر دانش و فرهنگ و خرد آن کشور باشد. بهمین دلیل بسیاری از کشورها معمولا برای این کار از برجسته ترین شخصیتهای خود برای این کار استفاده می کنند. در صورتیکه وزیر خارجه ما و همراهانش نه تنها از حقوق بین الملل، رویه های بین المللی و حتا علوم سیاسی بین الملل آگاه نیستند، از پروتکل های مربوط به روابط دیپلماتیک هم بی بهره اند.
آقای متکی افزون بر اینکه وزارتخانه ای شایسته دیپلماسی کشوری مانند ایران را ندارند، خودشان هم بارها در رابطه با منافع ملی کشور سخنانی گفته اند که می تواند در مذاکرات آینده علیه ایران بکار برده شود. اینگونه اظهارات در هر کشور متمدن اتهامی برای محاکمه و یا دستکم استیضاح ایشان در مجلس می بود. من با این نامه خواستم به جهانیان اعلام کنم که این وزارت خارجه نماینده خواستها و شخصیت ملی ایران نیست.
سعادتیان: شما اشاره کردید به ضعف دیپلوماسی ایران در قبال کشورهای منطقه؛ به نظر شما این ضعف ناشی از چه عواملی است؟
کورش زعیم: این به دو دلیل است. یکی اینکه سیاست جمهوری اسلامی، بویژه این دولت اخیر، این بوده که، یعنی در این توهم بوده که اگر به کشورهای منطقه، بویژه کشورهای عربی، باج بدهند و جلو آنها کوتاه بیایند، آنها می توانند در مسئله هسته ای ایران حمایت کنند. البته، من از تاریخ سیاسی کشور این است که این کشورها هیچ وقت و هرگز از ایران حمایت نکرده اند، بویژه در این سی سال و این توهم باعث شده که اینها کوتاه بیایند. دوم اینکه وقتی وارد مذاکرات می شوند، آن دانش و شخصیت را ندارند که بتوانند بنشینند و با طرفشان قاطعانه صحبت کنند و از منافع ملی دفاع کنند. بنابراین، همیشه کم می آورند و این مشکل چه از نظر آگاهی و چه از نظر شخصیت سیاسیشان و هم از نظر اینکه سیاستگذاری کشور توسط یک مرجع تعیین نمی شود و گروههای گوناگونی در آن دخالت دارند، اعتماد به نفسی که لازم دارند برای مذاکرات از خودشان بروز نمی دهند، در نتیجه همیشه شکست می خورند.
گفتگوی صدای امریکا خبرها و نظرها (سیاوش سعادتیان) با کورش زعیم اردیبهشت 11387
دهم اردیبهشت 1387

جناب آقای منوچهر متکی نامه کوروش زعیم به منوچهر متکی
وزیر محترم وزارت امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران
سرور گرامی،

سیاستهای خارجی نابخردانه و آسیب زا، و ستیزگری های بیهوده و ناهوشمندانه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی، که شما نماد ومجری آن بوده اید، ما را در چنان شرایط تحقیرآمیزی قرار داده که ملت ایران، با پیشینه تاریخ و تمدنی با عظمت و پرشکوه، و با موقعییت استراتژیک بی همتا، که می بایستی به عنوان مرکز ثقل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه، اکنون قدرتمندترین و بانفوذترین کشور این بخش جهان باشد، باید در چنین شرایط ناتوانی و انزوا و بی حرمتی قرار گیرد که کشورهای کوچک منطقه، بجای آنکه برای پیشرفت و امنیت خود بر ما تکیه کنند، خود سرچشمه ناامنی مرزهای ما شوند. چرا ملت ایران باید برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور خود مجبور شود جلو سفارتخانه های کشورهایی گرد آید که موجودیت و رفاه خود را مدیون ما هستند؟ شرم بر ما که خود را چنان اداره کردیم که اینهمه در چشم جهانیان و همسایگان حقیر شویم. حفاظت و دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران وظیفه شماست، نه مردمی که اکنون دیگر به درستی از شما دست شسته اند.

عملکرد شما به عنوان نماینده روابط برونمرزی کشور نه تنها آبروریزی های فراوانی را در بر داشته، گفته های شما توسط دیپلمات های بیگانه به ریشخند کشیده شده، در نشست های بین المللی ناآگاهی های شما موجبات توهین را فراهم کرده، به جلسات حساس گفتگوهای مربوط به ایران راه نیافته اید، و حتا کشورهای کوچکی که خود همیشه متکی به دیگران بوده و هستند، چنان گستاخ شده اند که با نماینده ایران مانند نوکر خود رفتار می کنند، بلکه شما خود نیز اظهاراتی در رسانه ها و مجامع بین المللی در مواردی که منافع ملی ما مطرح بوده کرده اید که چیزی جز خیانت به منافع ملی ایران نمی تواند تعبیر شود و روزی باید پاسخگوی ملت بزرگ ما باشید.

اظهارات شما به عنوان یک مقام رسمی کشور در پیوند با مالکیت ایران در دریای مازندران، منافع ملکی، استراتژیک و فرهنگی ایران در خلیج پارس، منافع استراتژیک و پیمانی ایران در اروندرود، موضع گیری های شما در رابطه با شورای امنیت که ناشی از ناآگاهی از حقوق بین الملل و مسئولیت ها و اختیارات نهادهای سازمان ملل بوده، و شماری اظهارات نابخردانه و ناهوشمندانه دیگر در عرصه بین المللی، چیزهایی نیست که ملت ایران به آسانی فراموش کند.

شما سه سال پیش در میزگردی با حضور ریچارد مورفی و من، در تضاد 180 درجه ای با پیش بینی اینجانب، با قاطعیت اظهار نظرکردید که از صدور قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی شگفت زده شده اید، و نیز اینکه امریکا هرگز نمی تواند مسئله هسته ای را به شورای امنیت بکشاند. این ناآگاهی و تحلیل غلط باعث شده که در طی مدت مسئولیت شما در وزارت امورخارجه، نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت در تاریخ کشور علیه ایران و متعاقب آن، انگار که از خواب بیدار نشده اید، دو قطعنامه تحریمی سخت تر دیگر هم علیه ما صادر شود، اقتصاد کشور را به نابودی بکشاند، ما را در آستانه تجاوز نظامی قرار دهد، همسایگان را به دست اندازی به خاک ایران و شیطان های تجزیه طلب را به آب گل آلود امیدوار سازد. عملکرد وزارتخانه شما، که به یک محفل خانوادگی تبدیل گشته، باعث شده که کشورهای پیرامون دریای مازندران به ما اعتنایی نکنند، کشورهای پیرامون خلیج پارس ما را مانند موالی خود تحقیر کنند، نام خلیج پارس را تغییر دهند، جزایر سه گانه را ادعا کنند و فیلم هایی توهین آمیز برای تحقیر ملت ایران تولید نمایند، کشورهای عرب زبان کماکان علیه ما رای دهند و اکنون علیه ما بسیج شوند، کشورهای زیرکی مانند ونزوئلا، بولیوی و غیره ما را بدوشند، و جهان به ما مانند جزامی ها بنگرد. اینها همه دستاوردهای دوران وزارت شما بوده است.

امروز هزاران نفر از مردم ایران در تهران و دیگر شهرها ناخشنودی خود را نسبت به سیاستهای خارجی شما نشان دادند و عملا شما را با تظاهرات گسترده خود از مقامتان خلع کرده اند. بنابراین، برای جلوگیری از تخریب بیشتر منافع، موقعیت و وجهه بین المللی ایران، و یا دستکم وجهه کیفی دیپلماسی بین المللی ایران، من به نام یک شهروند ایرانی و در پژواک اعتراض ملت ایران در این روز مقدس خلیج پارس، از شما درخواست می کنم که هرچه زودتر، پس از پوزش خواهی رسمی از ملت ایران و درخواست بخشایش، از سمت خود کناره گیری نمایید. هرچند که کناره گیری شما تضمینی برای یک جانشینی شایسته نیست، ولی شاید که استثنایی بودن کیفیت بسیار پایین دیپلماسی بین المللی ایران را تا حدی جبران نماید و به جهانیان اعلام کند که شما نماینده خواستهای ملت ایران و نماد خرد ایرانی نیستید.

با گرامیداشت،
09.05.2008
کورش زعیم نامه زعیم به منوچهر متکی

برگشت

letzte Änderungen: 26.2.2014 7:28