Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بنام خدا

مواضع وحقوق حقه ملت ايران در دريای مازندرانملت بزرگوار ايران
بر پايه وظيفه ملی خطاب به مقام رهبری ياد آوری و سئوال ميکنم آيا دفاع از حقوق ملت ايران در دريای مازندران در محدوده صيانت و ولايت و حفاظت از منافع ملت هفتاد و چند ميليونی ايران که دستش از همه جا کوتاه و سرنوشتش به ولايت فقيه واگذار شده است نميباشد ؟ و اگر هست چرا دولت مواضع قاطعانه و مقتدرانه ای را بمنظور استيفای حقوق ملت ايران در دريای مازندران اتخاذ نميکند ...!!؟
و خطاب به مقام رياست جمهوری می پرسم :
آقای رئيس جمهور ، ادعا ميشود که اجلاسيه سعدآباد دست آوردهای برجسته و فراوانی داشته است. لطفاً روشن فرمائيد که آن دست آوردها کدام اند ...!؟
چنانچه ماده مربوط به تصميم شورا در مورد عدم موافقت کشورهای شرکت کننده برای استفاده ازسرزمين های مربوطه جهت حمله به اعضای ديگر ،بعنوان ره آورد برجسته ای برداشت شده است، در اين صورت اين پرسش نيز پيش می آيد که مگر باور نداريد مجموعه آنها از اعضای کشورهای مشترک المنافع روسيه اند ، که عنوانی است به تقليد از برنامه های شبه استعماری پس از جنگ جهانی دوم ،و شکل جديدی است از همان اتحاد جماهير شوروی قبلی منهای جنبه های مارکسيستی و شورائی آن ، و دولت روسيه در کليه اين کشورها طبق معاهدات منعقده نفوذ و حضور سياسی و نظامی و بويژه اطلاعاتی بسيار وسيع و عميق دارد .
در مورد ماده نامبرده بالا که بعنوان ره آورد برجسته مورد توجه حضرتعالی قرار گرفته است بايستی يادآور شوم که ضمانت اجرائی ان در کجا است ...؟و در صورت بروز جنگ و نقض اين قرارداد چه کسی از فلان کشور خواهد پرسيد که چرا بر خلاف توافقنامه عمل کرده ...و اصولاً موضوع در کدام محکمه مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت ....؟چه کسی تا بحال توانسته است درباره تجاوزات روسيه تزاری و يا حکومت شوروی سوسياليستی که جان و مال و سرزمين های ما را به يغما برده است ، استيضاح و يا سئوالی بنمايد.
در همين دوران معاصر ، در قضيه اشغال مناطق شمالی ايران و استان های آذربايجان از طرف روسيه شوروی ، من کاملاً به خاطر دارم که اگر کمک های سياسی و اقدامات ديپلوماتيک و همه جانبه آمريکا و انگليس و بويژه اولتيماتوم قاطعانه پرزيدنت ترومن به استالين و در پيرو آن فداکاريهای ارتش دلاور ايران نبود ،هرگز ارتش شوروی و دست نشاندگانش از شمال ايران و از اذربايجان خارج نميشدند .
در اينجا بی مناسبت نيست متن کلی پيام و يا اولتيمام آمريکا خطاب به ژنراليسيم ژوزف استالين را بياد آوريم که مفهوم کلی آن چنين بود : "از ايران خارج ميشويد يا ما بياييم..."
باری ،هرگز به چنين بندها و موادی نمی توان و نبايد دل خوش کرد ، زيرا بنا به ضرب المثل معروف "تا ترياق از عراق آرند مار گزيده مرده باشد ..."و بعد از جنگ هم فقط خدا ميداند که شرايط جهانی چه خواهد بود ...."
آقای رئيس جمهور :
نزديکی بيش از حد ايران به روسيه ،بنوبه خود بسيار مخاطره انگيز و برخلاف مصالح ملت ما است ، و اينگونه تفويض های يک جانبه و غير قابل توجيه ، موجب ايجاد هم آهنگی و نزديک شدن باورها و نظرات مخالفان با موافقان جنگ در داخل جامعه بزرگ و قدرتمند آمريکا خواهد شد ...و اگر آمريکا به ايران حمله کند مسلماً پيشاپيش احتمال هر گونه عکس العمل های نظامی و تند روسيه و چين را هم ، در نظر گرفته و خود را آماده کرده است ...
آمريکا بطور عقلائی بخاطر موجوديت خودش هم که شده هرگز اتمی شدن ايرانی را که تا اين ميزان در ساير قدرت ها و بويژه در قدرت دشمنان بالقوه اش ذوب شده باشد ،تحمل نخواهد کرد ...و اگر ضرورت داشته باشد به ناچار برای جلوگيری از تحقق آن ، قبل از آنکه دير شود و ظرفيت و توان بالقوه جنگی و سوق الجيشی دو کشور باصطلاح متفق روسيه و ايران در وضعيت قوای منطقه تغييرات اساسی و عمده ايجاد کند ، برخورد نظامی با روسيه و يا هر قدرت ديگری را در منطقه، بطورجدی در برنامه های استراتژيکی خود منظور خواهد کرد ...
آقای رئيس جمهور :
در اينگونه نشست ها که نبايد توافقات و تصميمات نهائی را مانند يک مجلس ملی به شور و رأی اکثريت ، واگذار کرد. اگر ما نتوانيم در مذاکرات ديپلوماتيک قبل از اينگونه اجلاسيه ها ، همه مسائل مهم را مورد کنکاش قرار داده و به نتيجه معقول و منطقی مرضی الطرفين برسيم، در اين صورت اينگونه نشست ها بجز جنبه قانونی دادن به مطامع طرف های مقابل چه مفهوم ديگری دارد ...؟و اصولاً برگزاری اين اجلاسيه های ضد ايرانی چه ضرورتی دارد ...؟

ملت بزرگوار ايران (احزاب راست ، احزاب چپ ،ملی گراها، اسلامی ها ، ملی اسلامی ها ):
ما بايد قاطعانه حقوق خود را از روسيه مطالبه و استيفا کنيم و چنانچه روسيه حقوق ما را در دريای مازندران نقض کند ، بايد بلافاصله آنرا بعنوان لغو کليه قراردادهای منعقده قبلی ، اعلام کنيم .
روسيه همانطور که وارث تمام قرار دادها و امتيازات داده شده به اتحاد جماهير شوروی ميباشد ، در عين حال محققاً اولتيماتوم های قبلی غرب را هم که اگر به ايران تجاوز نظامی کند با عکس العمل هسته ای روبرو خواهد شد از ياد نبرده و آن اسناد مهم و حياتی محققاً در آرشيوها و گنجينه های ميراث شوروی موجود است.
آقای رئيس جمهور:
به منظور بالابردن امکانات مقابله با اينگونه زورگوئی ها است که مصراً و مکرراً به حاکميت توصيه ميشود که از نابود کردن همه پل های پشت سر احتراز و پرهيز کنيد و راهی برای بازگشت و دريافت حمايت های اضطراری غرب باز بگذاريد ....ناوگان جنگی و ساير قوای روسيه و شرکايش در دريای مازندران نيز به هر اندازه قابل توجه و معتنابه باشد ، باز هم حفظ منافع سرزمينی و ملی ما در دريای ياد شده که بخشی از سرزمين ها و آبهای ما است قابل هيچگونه معامله و چشم پوشی و گذشت نيست. 50 درصد سطحه بالا و سطحه زيرين اين آبها متعلق به ملت ما است و بقول مائوتسه تونگ ماهی های ما در اين آبهای دوست بخوبی می توانند شنای چشم گيری داشته باشند ، ومانع زورگوئي های ديگران در داخل سرزمين ها و آبهای ما بشوند .آيا بر روی آن موشک ها و قايق های پرنده ای که نيروهای مسلح ايران در آبهای خليج فارس در معرض نمايش گذاشتند نوشته اند "فقط ويژه امريکا و اسرائيل "!!؟
هشدار
به خداوند ايران زمين سوگند من با همه تجربيات گذشته ام ، اطمينان دارم که اگر همه کشورهای ساحلی دريای مازندران هم به سرزمين مقدس و اهورائی ما تجاوز و زورگوئی کننند ،مجموعه آنها به خاک ذلت کشانده خواهند شد ... ملت ايران تجاوزات آنها را در طول تاريخ از ياد نبرده است ،و در يک عمليات دراز مدت ، اقتصاد ملی و ابهت بين المللی مجموعه آنها در برابر رهبری و فرماندهی مدبرانه يک حکومت فرزانه و ملی در هم شکسته و فرو خواهد ريخت .

هموطنان :
برابر همه قوانين حقوقی بين المللی ، انعقاد هر گونه قرارداد و عهد نامه، و يا هرتعاملی که فاقد اصالت های تاريخی و خلاف موازين عقلائی باشد ، و يک فرد و يا يک ملت در زير شرايط جبر و فشار و يا در حال ناآگاهی و حَجر و صَغر آنرا انجام و يا الزاماً به آن تن در دهد (بويژه آنکه در چنين معاهدات و معاملاتی ، غبن فاحش نيز وجود داشته باشد )بکلی فاقد و جاهت حقوقی اعتبار و قانونی بوده و از همان ابتدا باطل و بدون اثر تلقی ميشود ، و بنابراين در مجامع ملی و بين المللی نيز لازم الاجرا و نافذ نخواهد بود.
اينجانب برغم علاقه و اعتقادی که همواره نسبت به حفظ روابط دوستانه و معقول و مسالمت آميز با کليه کشورهای جهان منجمله کشورهای همجوار داشته و هميشه در گفته هاو نوشته های خود اتخاذ خط مشی موازنه مثبت را توصيه کرده ام ، با اين همه ، ناچارم طی اين نامه خطاب به دولت های ترکمنستان ، قزاقستان ،روسيه و آذربايجان (اران) از هم اکنون رسماً اعلام کنم که ملت ايران در اين شرايط غير متعارف،انعقاد اينگونه قراردادهای غير اصولی را مغاير مصالح و منافع و حقوق حقه و تاريخی و سرزمينی خود ميداند ، و در اينده در شرايط و اوضاع و احوال مناسب و معقول ، علاوه بر لغو اينگونه معاهدات ، غرامت ها و خسارات ناشی از آن را نيز از ملت های روسيه و آن ديگران مطالبه و استيفا خواهد کرد.
آقای رئيس جمهور :
گيرم که مارچوبه کند تن به شکل مار ـ کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست ... ؟
اگر قرار باشد که ما با يک ديپلوماسی ضعيف در مقابل هر بادی و بودی خم شويم و حقوق حقه خود را تسليم و تفويض کنيم ، ديگر نگهداری نيروهای مسلح چند ميليونی چه ضرورتی دارد و برای کيست و چيست ...؟!!
ملت بزرگوار و پر تلاش ايران
تاريخ اين کشور اهورائی و ملت نجيب ، سر سخت ، و بردبار ما، با نگرانی و درد، نظاره گر اين رويدادهای ضد ايرانی است ........ از ميان خاکسترهای داغ و شعله های سوزان ستم ، ققنوس ها دوباره در حال پر گرفتن اند ...
گوش فرا داريد : نوای" پاينده ايران" ققنوس ها ،کم کم به غرش رعد مبدل ميشود ...

با احترام
سرهنگ بازنشسته ـ نصرالله توکلی نيشابوری
نامه سرگشاده سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی نيشابوری

22.10.2007

برگشت

letzte Änderungen: 26.2.2014 7:28