Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   


در نقشه جغرافیائی منطقه خلیج فارس که رسماً از سوی‌ دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۵۲ میلادی منتشر شده است میتوان دید که در این نقشه خلیج فارس بدرستی به همین نام تاریخی خوانده می‌شود


[h2حکومت خائن اسلامی که ید طویل در فروش منافع و مصالح ایران دارد،همگام با اعراب و قدرت های استعماری در تغییر نام خلیج فارس میکوشد.کماشتگان قدرتهای نواستعماری در رژیم اسلامی برای تغییر نام خلیج فارس به عناوین متعددی متوصل شده اند.وطن فروش خامنه ای ، باری پیشنهاد کرد که نام منطقه حیاتی منافع ایران به "خلیج اسلامی" تغییر کند.دسته دیگری از گماشتگان و جاسوسان قدرت های استعماری در رژیم اسلامی این منطقه را به خواست اعراب "خلیج عربی" ذکر کردندو بالاخره دیگر مزدوران وطن فروش اسلامی این منطقه را تنها "خلیج" نامیدند.این در حالی است که اعراب خود نام این منطقه را "خلیج فارس" در نقشه های رسمی خود میدانستند.برای حفظ منافع و مصالح ایران حکومت دست نشانده استعمار جهانی در اریکه قدرت باید برانداخته شود و حکومتی ملی و میهنی آن را جایگزین کند. حزب سوسیال دمکرات ایران


به نقشه پیوست که رسماً از سوی‌ دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۵۲ میلادی منتشر شده است، توجه فرمائید. در این نقشه خلیج فارس بدرستی به همین نام تاریخی خوانده می‌شود.
این نقشه همزمان با کودتای نظامی مصر منتشر شده و در آنزمان، حتی خود جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر، هنوز از نام حقیقی‌ و تاریخی‌ خلیج فارس استفاده می‌کرد. او حتی در سخنرانی‌های پان عربیستی خود از "اقیانوس اطلس تا خلیج فارس" نام می‌برد. او بعدها به سیاست ضد ایرانی خود شدت بیشتری داد و خلیج فارس را با نامی جعلی خواند. نامی که دشمنان ایران تا امروز هم گرفتار آن هستند. غافل از آنکه نام این آبراه ایرانی همیشه خلیج فارس خواهد بود.]

برگشت

letzte Änderungen: 26.2.2014 7:28