Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

رای مجلس کهریزکی به حقوق مادامالعمر مسئولان دولتی رژیم جهل و جنون اسلامی


تاریخ خبر: دوشنبه 23 آبان 1390 - کدخبر: 92484

رای مجلس کهریزکی به حقوق مادامالعمر مسئولان دولتی رژیم جهل و جنون اسلامی
رای مجلس آخوندی به حقوق مادامالعمر مسئولان دولتی/با دو سال پست سیاسی، تا ابد حقوق مدیریتی پرداخت خواهد شد
منبع حکومتی: با رای امروز نمایندگان به استفساریهای، از این پس با حداقل دو سال پست سیاسی، میتوان 80درصد حقوق مدیریتی را الی الابد دریافت کرد.
به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان در حالي به پرداخت مادام العمر حقوق مسئولان سياسي دولتي راي دادند که تا کنون بارها و بارها تکذيب کرده بودند خودشان حقوق مادام العمر ميگيرند. اما بيان اين موضوع از سوي يکي از نمايندگان در ادوار گذشته اين ذهنيت را در مردم ايجاد کرده بود که نمايندگان مجلس حقوق مادام العمر مي گيرند و تکذيب پياپي آن از سوي حدادعادل و باهنر از مجلس هفتم تا کنون نيز اين ذهنيت را رفع نکرده است.
در جلسه امروز مجلس طرح استفساريهاي از سوي کميسيون اجتماعي ارائه شد که طي آن بندي از قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شده و به بازنشستگان نيز تعميم مييافت. به گفته سخنگوي کميسيون اجتماعي کساني که حداقل دو سال در پستهاي سياسي باشند، در صورتي که از اين پستها برکنار شده يا کناره گيري کنند، در صورتي که به سمت پايينتر منصوب شوند و حقوقشان کمتر از 80 درصد قبل باشد، بايد ما به تفاوت حقوق به آنها پرداخت شود. به گونهاي که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.
نمايندگان مجلس نه تنها اين را تصويب کردند که تعميمش به بازنشستگان اين مناصب را نيز تصويب کردند. البته اين مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات کشوري ميشود. از آنجا که اين قانون در دولت نهم تصويب شده است، پس شامل مديران و مسئولان سياسي دولتهاي قبل نميشود و از اين پس لازم الاجراست. شايد از همين رو بود که نماينده دولت عليرغم بار مالي اين استفساريه، کم و بيش با آن موافق بود.
محسن کوهکن سخنگوي هيات رئيسه که مخالف کليات اين استفساريه بود، در مخالفت با تعميم حقوق مديريتي به افرادي که حداقل دو سال پست مديريتي داشتهاند، با تاکيد بر اينکه اين مساله بار مالي زيادي دارد، افزود: اجازه دهيد که فقط يک بار حقوق اين افراد با هم ترازانشان تطبيق داده شود، نه اينکه همواره اين روال ادامه يابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کساني باشد که فقط دو سال مدير بودهاند!
وي افزود: با اين مصوبه در ذهن مردم متهم ميشويم که داريم براي خودمان حقوق مادام العمر تصويب ميکنيم!
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با پيشنهاد کوهکن گفت: اولا اين قانون شامل حال نمايندگان نميشود و ما در آن متهم نميشويم. چرا که اين قانون براي کارکنان دولتي و ديگر دستگاههاست.
وي افزود: وقتي کسي 10-15 سال وزير بوده اما الان او را يک کارشناس عادي کردهاند، بايد بتواند از ترفيع حقوقي برخوردار باشد و تفاوت تطبيق در حقوقش رعايت شود.
اما حسن کامران نماينده اصفهان که ميگفت مقامات به برکت خون شهدا به سمتي رسيدند، گفت: چرا وقتي چاق شد بايد باز هم به او برسيم؟ آدم چاق، درد مردم فقير را ميفهمد؟چرا مقامات را بايد تاقچه بالا سر بگذاريم؟ اين کار خلاف روحيه غديري است که حضرت علي شب به فقرا کمک ميکرد و روز هم کار ميکرد.
او که ميگفت حذف اين روند يک کار حسابي است، ادامه داد: به کوهکن نميآمد که چنين پيشنهادي بدهد! ما نبايد هر چه از انقلاب جلوتر ميرويم، روحيه اشرافي گري را ترويج کنيم. خداوکيلي مگر برخي از اين مقامات، سرجاي خودشان نشستهاند؟ فلاني باجناق و پسرخالهاش را ميآورد و بعد هم با حقوق مديريتي بازنشسته شود؟ مقامات از امام ياد بگيرند که سيب زميني ميخوردند.
نماينده دولت در اين جلسه گفت: نهادهاي زير نظر رهبري و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مديريت کشوري مستثني هستند و اين اصلاحيه نيز شامل آنها نميشود.
http://parsdailynews.com/92484.htm
رای مجلس آخوندی به حقوق مادامالعمر مسئولان دولتی/با دو سال پست سیاسی، تا ابد حقوق مدیریتی پرداخت خواهد شد
منبع حکومتی: با رای امروز نمایندگان به استفساریهای، از این پس با حداقل دو سال پست سیاسی، میتوان 80درصد حقوق مدیریتی را الی الابد دریافت کرد.
به گزارش خبرآنلاين، نمايندگان در حالي به پرداخت مادام العمر حقوق مسئولان سياسي دولتي راي دادند که تا کنون بارها و بارها تکذيب کرده بودند خودشان حقوق مادام العمر ميگيرند. اما بيان اين موضوع از سوي يکي از نمايندگان در ادوار گذشته اين ذهنيت را در مردم ايجاد کرده بود که نمايندگان مجلس حقوق مادام العمر مي گيرند و تکذيب پياپي آن از سوي حدادعادل و باهنر از مجلس هفتم تا کنون نيز اين ذهنيت را رفع نکرده است.
در جلسه امروز مجلس طرح استفساريهاي از سوي کميسيون اجتماعي ارائه شد که طي آن بندي از قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شده و به بازنشستگان نيز تعميم مييافت. به گفته سخنگوي کميسيون اجتماعي کساني که حداقل دو سال در پستهاي سياسي باشند، در صورتي که از اين پستها برکنار شده يا کناره گيري کنند، در صورتي که به سمت پايينتر منصوب شوند و حقوقشان کمتر از 80 درصد قبل باشد، بايد ما به تفاوت حقوق به آنها پرداخت شود. به گونهاي که از 80 درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.
نمايندگان مجلس نه تنها اين را تصويب کردند که تعميمش به بازنشستگان اين مناصب را نيز تصويب کردند. البته اين مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات کشوري ميشود. از آنجا که اين قانون در دولت نهم تصويب شده است، پس شامل مديران و مسئولان سياسي دولتهاي قبل نميشود و از اين پس لازم الاجراست. شايد از همين رو بود که نماينده دولت عليرغم بار مالي اين استفساريه، کم و بيش با آن موافق بود.
محسن کوهکن سخنگوي هيات رئيسه که مخالف کليات اين استفساريه بود، در مخالفت با تعميم حقوق مديريتي به افرادي که حداقل دو سال پست مديريتي داشتهاند، با تاکيد بر اينکه اين مساله بار مالي زيادي دارد، افزود: اجازه دهيد که فقط يک بار حقوق اين افراد با هم ترازانشان تطبيق داده شود، نه اينکه همواره اين روال ادامه يابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کساني باشد که فقط دو سال مدير بودهاند!
وي افزود: با اين مصوبه در ذهن مردم متهم ميشويم که داريم براي خودمان حقوق مادام العمر تصويب ميکنيم!
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در مخالفت با پيشنهاد کوهکن گفت: اولا اين قانون شامل حال نمايندگان نميشود و ما در آن متهم نميشويم. چرا که اين قانون براي کارکنان دولتي و ديگر دستگاههاست.
وي افزود: وقتي کسي 10-15 سال وزير بوده اما الان او را يک کارشناس عادي کردهاند، بايد بتواند از ترفيع حقوقي برخوردار باشد و تفاوت تطبيق در حقوقش رعايت شود.
اما حسن کامران نماينده اصفهان که ميگفت مقامات به برکت خون شهدا به سمتي رسيدند، گفت: چرا وقتي چاق شد بايد باز هم به او برسيم؟ آدم چاق، درد مردم فقير را ميفهمد؟چرا مقامات را بايد تاقچه بالا سر بگذاريم؟ اين کار خلاف روحيه غديري است که حضرت علي شب به فقرا کمک ميکرد و روز هم کار ميکرد.
او که ميگفت حذف اين روند يک کار حسابي است، ادامه داد: به کوهکن نميآمد که چنين پيشنهادي بدهد! ما نبايد هر چه از انقلاب جلوتر ميرويم، روحيه اشرافي گري را ترويج کنيم. خداوکيلي مگر برخي از اين مقامات، سرجاي خودشان نشستهاند؟ فلاني باجناق و پسرخالهاش را ميآورد و بعد هم با حقوق مديريتي بازنشسته شود؟ مقامات از امام ياد بگيرند که سيب زميني ميخوردند.
نماينده دولت در اين جلسه گفت: نهادهاي زير نظر رهبري و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مديريت کشوري مستثني هستند و اين اصلاحيه نيز شامل آنها نميشود.

http://parsdailynews.com/92484.htm

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24