Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

امیر قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داد که باید بگوید "خلیج عربی"


نوکران فرومایه ای قدرت های استعماری مثل امیر قطر با آگاهی به لیاقتی و میهن فروشی حکومت اسلامی گستاخانه از وزیر خارجه شیلی میخواهد که از نام جعلی " خلیج عربی" استفاده کنند. ما این کستاخی مزورانه شیخی بی فرهنگ عقب افتاده و جاه طلب را محکوم و برای دفاع از اراضی ایران و نام های آنها بر پوزیه نوکران قدرت های استعماری خواهیم کوبید .نوکران قدرت های استعماری بخاطر ضعف حکومت ضد ملی و میهنی در ایران به هرنوع کذب گفتن و پا فراتر از کلیم خود نهادن را در منطقه خاورمیانه رواج داده اند. حکومت تروریستی اسلامی که در ایران مشغول سرکوب مردم ایران است آنچه در پیرامون مرز های ایران میگذرد را برای حیات ننگین خود نادیده میگیرد.برای جلوگیری از امیال نوکران استعمارجهانی ، شیوخ در خلیج فارس که طلب های کذب سه جزیره ایرانی در خلیج فارس و دیگر کزافه گوئی های بیمار گونه اعراب را هرازگاهی مطرح میکنند، مردم ایران باید پاسخ قاطعانه بدهند.رژیم کنونی نالایق و میهن فروش است و باید برود ،ایران نیاز به حکومتی ملی و میهنی دارد که بتواند قاطعانه در مقابل بیهودی گوئی های اعراب به ایستاد.حکومت اسلامی خود نوکر استعمار است و هرگز نمیتواند و نمیخواهد ازدر دفاع منافع ایران در مقابل اعراب در آید .لذا لجامگسیختگی بیمار گونه شیخ قطری از همین نابکاری رژیم اسلامی ناشی گردیده است . و تا مادامی که حکومت ارازل و اوباش بی وطن اسلامی بر سر کار است ،دیگر بار شیوخ در حاشیه خلیج فارس به خود اجازه خواهند داد تا یاوه گوئی های همیشگی خود را بزبان آورند .از این رو پایان دادن به رژیم اسلامی وبر قراری حکومت مردمی راه نهائی برای پایان دادن به گزافه گوئی های اعراب است .
حزب سوسیال دمکرات ایران
امیر قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داد که باید بگوید خلیج عربی
۱۳۸۸/۰۱/۱۳
امیر قطر به وزير خارجه شيلى تذكر داده است كه به جاى خليج فارس بايد بگويد : «خليج عربى»
به گزارش روزنامه الوطن، چاپ عربستان سعودى، در اجلاس مشترك سران كشورهاى عرب و امريكاى لاتين، كه روز سه شنبه در دوحه پايتخت قطر برگزار شد، شيخ حمد بن خليفه آل ثانى، امير قطر، در مورد كاربرد عبارت «خليج عربى» به جاى خليج فارس، به وزير خارجه شيلى تذكر داد و گفت: كشورهاى عربى اين خليج را «خليج عربى» مى نامند.
وزير خارجه شيلى، در آن نشست، از گسترش روابط اقتصادى كشورهاى آمريكاى لاتين وكشورهاى عضو شوراى همكارى «خليج فارس» ابراز خرسندى كرده بود.
يك روز پيش از آن نيز، اتحاديه عرب، در بيانيه خود، از مواضع امارات متحده عربى درباره جزاير سه گانه تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى دفاع كرده بود. حسن قشقاوى ، سخنگوى وزارت خارجه جمهورى اسلامى، روز سه شنبه آن بيانيه را مداخله آشكار در امور داخلى ايران خواند. او گفت كه اين جزاير جزء لاينفك ايران است و اتخاذ چنين مواضعى نمى تواند آن را تغيير دهد.

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24