Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

«روسيه محوري» در ديپلماسى اشتباه است
رژیم اسلامی که نوکری و خادم بود ن خود را همه در سبد سیاست خارجی و نواستعماری روسیه ریخته است ،بخاطر بی وطنی ساختاری اسلامیش سهم ایران در دریای مازنداران را در سکوت خود و بی عملی از در دفاع از اراضی ایران ، عملا" به روسیه بخشیده است تا ارباب روس از نوکران اسلامی خود در اریکه قدرت در حکومت اسلامی راضی باشند و از آنها حمایت نمایند.
پژوهشگر تاريخ ايران:
«روسيه محوري» در ديپلماسى اشتباه است
گروه داخلى - پژوهشگر تاريخ ايران با اشاره به موضوع مذاکرات تعيين رژيم حقوقى درياى مازندران بر لزوم تاکيد ايران بر سهم 50 درصدى از درياى خزر اشاره کرد و گفت: «روسيه محوري» در ديپلماسى و بويژه درياى خزر اشتباه است.
هوشنگ طالع در حاشيه برگزارى همايش بين المللى قفقاز در بستر تاريخ در تبريز اظهار کرد: پذيرش سهم کمتر از 50 درصد به عنوان حق ايران در درياى مازندران در حکم تجزيه کشور خواهد بود.
به گزار ش مهر، وى با اشاره به قرارداد ايران و شوروى سابق در خصوص تقسيم درياى مازندران گفت: ‌در دو قرارداد 1918 و 1940 بين دولت‌هاى ايران و شوروي، هر يک از طرفين به صورت 50-50 و به طور مشاع مالک درياى مازندران هستند. طالع در پاسخ به اين سوال که عده اى معتقدند فروپاشى شوروي، اين قراردادها را بى اعتبار کرده است، ادامه داد: پس از فروپاشى شوروى سابق، جمهورى‌هاى 15گانه تازه استقلال يافته در سال‌هاى 1991 و 1992 در نشست‌هاى آلماتى و مينسک رسما اعلام کردند که ميراث برِ اتحاد جماهير شوروى بوده و تمام قراردادها، بدهى‌ها و دارايى‌هاى آن را مى‌پذيرند.اين پژوهشگر تاريخ تصريح کرد: حال چهار کشور از جمهورى‌هاى ياد شده در حوزه درياى مازندران قرار داشته و مى‌بايد قرارداد ايران و شوروى سابق در خصوص اين دريا را محترم شمارند.هوشنگ طالع اظهار داشت: کشورهاى ياد شده بايد 50 درصد سهم شوروى سابق را بين خود تقسيم کرده و سپس براى تعيين رژيم حقوقى جديد درياى مازندران، با دولت ايران که مالک 50 درصد ديگر اين درياست وارد مذاکره شوند.وى با اشاره به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، يادآور شد: حتى قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى نيز اجازه تغيير در مرزهاى ايران را نداده است.اين پژوهشگر تاريخ با بيان اينکه مجلس تنها حق دارد در تغييرات جزئى مرزى آنهم اگر به سود ايران باشد اظهار نظر کند، افزود: هرگونه تغيير در مرزهاى آبي، خاکى و هوايى ايران طبق قانون اساسى بايد به همه پرسى گذاشته شده و هيچ‌کس صلاحيت تصميم گيرى در اين خصوص را نخواهد داشت.طالع در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه بايد درخصوص رويدادهاى جهانى واقع بين بود، اظهار داشت: به نظر مى‌رسد بهترين راهکار موجود در خصوص مذاکرات درياى مازندران، وقت کشى توسط ايران تا رسيدن فرصتى مناسب باشد.وى تصريح کرد: دولت ايران بايد در اين مذاکرات ضمن اعلام مواضع خود به صورت صريح و شفاف در خصوص حق 50 درصدى خود، بدون امضاى هرگونه توافقي، زمان را به نفع خويش بخرد. طالع با اشاره به اينکه روسيه و ديگر کشورهاى منطقه درياى مازندران به صورت «نرم» درحال تجاوز به حقوق قانونى ايران هستند، افزود: هرگونه اجبار، زور يا تجاوز به حريم مرزهاى ايران بدون امضاى هرگونه توافق بين دولت‌ها، مالکيت ايران را سلب نمى‌کند. وى با انتقاد از سياست «روسيه محوري» ايران در درياى مازندران افزود: مطمئن باشيد در صورت تاکيد ايران بر حقوق قانونى خود در خصوص سهم 50 درصدى از درياى مازندران، آسمان به زمين نخواهد آمد.
از حیات نو امضا برای حقوق حقه ملت ایران در دریای مازندران
برای حفظ حقوق ملت ایران در دریای مازندران امضا کنید
برپایه‌ی دو قرارداد 1921(مودت) و 1940(تجارت و برپیمایی)، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، پنجاه (50) درصد دریای ماندران متعلق به ایران است.
از آنجا که در دریای مازندران تحدید حدود میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، پذیرش سهم کم‌تر از 50 درصد، در حکم تجزیه‌ی ایران است. امضا کنید


http://maaz.ir/emza/ این جا را برای امضا فشار دهید]

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24