Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

مقایسه این آمارهای اعلام شده گمرک کشور نشان میدهد که در 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 87 ، میزان واردات بنزین به کشورمان از نظر وزن و ارزش به ترتیب 149.24 و 62.80 درصد افزایش یافته است.

مقایسه این میزان واردات بنزین طی ۱۱ ماهه با هشت ماهه امسال حاکی از این است که در ماههای آذر و دی و بهمن امسال، پنج میلیون و ۹۹۵ هزار و ۱۰۰ تن بنزین به ارزش سه میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۰۰ دلار وارد کشور شده که این میزان در همین ماههای سال گذشته ۳۶۸ هزار و ۶۰۰ تن به ارزش ۲۰۴ هزار و ۸۰۰ دلار بود. مقایسه این میزان واردات بنزین طی 11 ماهه با هشت ماهه امسال حاکی از این است که در ماههای آذر و دی و بهمن امسال ، پنج میلیون و 995 هزار و 100 تن بنزین به ارزش سه میلیون و 308 هزار و 200 دلار وارد کشور شده که این میزان در همین ماههای سال گذشته 368 هزار و 600 تن به ارزش 204 هزار و 800 دلار بود.

مقایسه این ارقام نشان میدهد که میزان واردات بنزین طی آذر تا بهمنماه امسال نسبت به همین مدت در سال ۸۷، هزار و ۵۲۱ درصد از نظر ارزش و هزار و ۵۲۱ درصد از نظر وزن افزایش یافته است. مقایسه این ارقام نشان میدهد که میزان واردات بنزین طی آذر تا بهمنماه امسال نسبت به همین مدت در سال 87 ، هزار و 521 درصد از نظر ارزش و هزار و 521 درصد از نظر وزن افزایش یافته است.

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24