Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

بحران مسکن رکورد نرخ بیکاری در تاریخ ایران را شکستسیاست تخریب زیر ساختارهای اقتصادی ایران در تولید توسط حکومت وابسته به استعمار منجر به تشدید بیکاری و فقر روزافزون در ایران گردیده است .برای برون رفت از اوضاع کنونی و جلوگیری از فقر روزافزون می بایست ، رژیم ااسلامی که نوکر حفظ منافع قدرتهای استعماری در ایران است ، برانداخته شود .مردم ایران برای نجات خود و فرزندان کشور گزینه ای جز بر چیدن حکومت فاسد و خون خوار اسلامی ندارند. حزب سوسیال دمکرات ایران
با افزایش تعداد بیکاران به 12 میلیون و 500 هزار نفر رکورد نرخ بیکاری در تاریخ اقتصاد کشور شکسته شد .
به گزارش ایلنا سعید لیلاز کارشناس اقتصاد از افزایش 14 درصدی نرخ بیکاری تا پايان سال جاري به دلیل تداوم رکود در بخش مسکن خبر داد .
ایشان ضمن اشاره به افزایش ميزان بيكاري در كشور از 9 ميليون و 500 هزار نفر به 12 ميليون و 500 هزار نفر تا ابتداي سال جاري اظهار داشت : " صدها هزار فرصت شغلي بخش مسكن در سال گذشته به دليل ركود اين بخش از بين رفته است " .
سعيد ليلاز با بيان اين‌ كه قيمت مسكن هنوز نسبت به سال 85 كاهش نيافته است، گفت: "متوسط رشد قيمت مسكن بالاتر از متوسط نرخ تورم در سه سال گذشته بوده است و قيمت مسكن در حال حاضر به نسبت سال‌هاي 86 و 87 كاهش يافته اما به نسبت سال 85 كه با افزايش 120 درصدي مواجه شده بود، كاهشي مشاهده نمي‌شود" .
ایشان با اشاره به تلاطم بسيار شديدي که از سياست‌هاي انبساطي و انقباظي پولي طي سه سال گذشته در بخش مسكن به وجود آمده است اظهار داشت :" سياست‌هاي انبساطي اشتباه پولي دولت در سال 85 باعث افزايش 40 درصدي نقدينگي در بخش مسكن و افزايش يكباره قيمت 120 درصدي مسكن در سال 85 و تداوم آن در سال بعد شد و تورم لجام گسيخته با عوامل خارج از سياستگذاري دولت به همراه عملكرد انقباظي اشتباه دولت باعث ركود و در پي آن كاهش قيمت مسكن به صورت كاذب شده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط همین اقتصاد دان از سال 1380 تا سال 1390 در ایران سالانه به طور متوسط یک میلیون و هشتصد هزار نفر به سن 20 سالگی می رسند و برای ایجاد شغل سالانه به 30 هزار میلیارد ریال بودجه نیاز هست که طبق آمار خوشن بینانه در صورت مصرف کل بودجه عمرانی کشور برای ایجاد شغل ، سالانه یک میلیون شغل به دلیل محدویت های موجود در بخش کشاورزی و سیاست های کوچک شدن دولت می توان ایجاد کرد . بنابراین در سال 1390 در حدود 8 میلیون نفر از 28 میلیون نفر جمعیت فعال کشور بی کار می ماندند که با افزایش 14 درصدی که تا پایان امسال رخ می دهد یک میلیون بیکار دیگر به جمعیت 12 ميليون و 500 هزار نفری باید افزود .
لازم به توضیح است درآمد کم و کار زیاد، گستردگی بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، بار روانی سنگینی برای مردمی که روزانه با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی مشغولند ، به بار آورده که می توان به ایجاد انواع افسردگی ها بخصوص در بین جوانان و زنان ، افزایش 10 تا 15 درصدی جرایم ، اقدام به خودکشی روزانه 90 تا 100 نفر در تهران و وجود 2000 دخترک کار در خیابان های این شهر اشاره کرد .

تذکر: آمار رسمی حکومت اسلامی اکثرا" جعلی است .ارقام واقعی بیشتر از آن است که رژیم اعلام مینماید به وویژه نرخ بیکاری و فقر در ایران .رژیم میکوشد واقعیات انکار ناپذیر ورشکستگی اقتصادی را پنهان نگاه دارد تا اسلام زدگی مردم ایران بیش از این شدت نیابد .از این رو تمامی نهاد های دولتی درجلع آمار ید طویل دارند.
حزب سوسیال دمکرات ایران 11.05.2009

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24