Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

ایران میانجی گری روسیه در باره جزایر سه گانه را رد کرد


رژیم نالایق و خائن اسلامی بعد از خیانت تاریخی زیر نام اسلام و حفظ بیضه آن با عقب نشینی در مقابل تجاوزات روسیه در رژیم حقوقی ایران در در یای مازندران در چنان موقعیت ای قرار گرفته است که چند شیخ در حاشیه خلیج فارس با گستاخی فرآوان طلب مالکیت 3 جزیره ایرانی را در خلیج فارس نموده اند.
روسیه به یقین اینکه حکومت اسلامی در ایران فروشی و خیانت به مصالح و منافع مردم ایران برای حفظ دستگاه ظلم وستم اسلامی دست به هر خیانت جبران ناپذیری میزند ،میخواهد از درب دوستی با اعراب رژیم فاسد اسلامی را متقاعد کند با امضائی زیر کاغذ پاره ای تجزیه 3 جزیره ایرانی را رسمیت بخشد.
سیاست امپریالیستی و استعماری روسیه هماهنگ با دیگر متحدین آن از قبیل انگلیس همیشه یک دست و همزمان در طول تاریخ ایران دست به تجزیه خاک های ایران زده اند.این دوکفتار امپریالیستی از صعف حکومت هائی که فاقد توانائی دفاعی بوده و فرومایه و بی هویتی خود را در مقابل مردم کشورمان از یک طرف و جهان از طرف دیگر نشان داده اند موقعیت را به سود خود ورق زده و مقاصد امپریالیستی خود خود را به اجرا گذاشته اند..در تاریخ بیشتر مناطق تجزیه شده ایران در دوران اقتدار حکومت های وابسته به اسلام و شرعیه که به خیانت و وطن فروشی مشهورند ، به خاطر حفظ حکومت های حاکم ،تجزیه مناطق ایران و عقب نشینی در مقابل ابرقدرت ها صورت گرفته است.
به اعتقاد ما ویروس حکومت خائن اسلامی باید از ایران برکنده شود تا حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور بیشتر از این به مخاطره نیفتاد . حزب سوسیال دمکرات ایران


محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، روز يکشنبه، خبر ميانجيگری روسيه، بين اين کشور و امارات، در مورد جزاير سه گانه خليج فارس را، رد کرد.

امارات متحده عربی روز شنبه اعلام کرد که موافقت روسيه را برای متقاعد کردن ايران، به وجود اختلاف، بر سر مالکيت جزاير سه گانه خليج فارس، جلب کرده است.

آقای حسينی در نشست مطبوعاتی خود گفت: «مقام های روسيه به موضع جمهوری اسلامی ايران به خوبی آگاهی دارند، ما در مورد صحت مطالب منتشر شده به نقل از مسئولين روسيه ترديد داريم و طرف روسی نيز تاکيد کرده که اين سخنان موضع روسيه نيست.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک مقام رسمی امارات متحده عربی، روز شنبه چهارم خرداد ماه اعلام کرد که اين توافق در جريان ديدار هيئتی از شورای ملی فدرال امارات به سرپرستی عبدالعزيز الغرير، رييس اين شورا، و هيئتی از وزارت امور خارجه روسيه به سرپرستی آندره دنيسوف، معاون اول وزير امور خارجه روسيه در مسکو، به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری نيمه رسمی فارس، آقای حسينی در مورد روابط ايران و امارات افزود: « مناسبات جمهوری اسلامی ايران و امارات در عاليترين سطح خود بوده است و چنانچه سوء تفاهمی نيز ميان دو کشور وجود داشته باشد از طريق گفتگوی دو جانبه قابل رفع است و نياز به مداخله طرف های ديگر ندارد.»

اين سخنان در حالی بيان می شود که امارات متحده عربی با پشتيبانی ساير کشور های عربی منطقه، طی سال های گذشته دائماً ادعای مالکيت اين جزاير را مطرح کرده است اما ايران همواره اين جزاير را بخش لاينفک سرزمين ايران اعلام کرده و ادعاهای امارات را بی اساس خوانده است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.
ايران طی سال های گذشته حتی وجود اختلاف بر سر مالکيت اين جزاير را رد می کند و اعلام کرده تنها حاضر است در مذاکرات دوجانبه در اين باره گفت و گو کند اما امارات مايل به گفت و گو با حضور يک کشور بی طرف است.

جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بر اساس تفاهم نامه سال ۱۹۷۱ لندن به مالکيت کامل ايران در آمد. اين قرارداد بر حاکميت کامل ايران بر اين سه جزيره تاکيد کرده است.

جزاير یاد شده که به جزایر سه گانه معروف است به دليل موقعیت سوق الجیشی آنها در خليج فارس، مناطقی استراتژيک هستند چرا که عمق خليج فارس برای نفتکش های بزرگ کافی نيست و تنها مسير مطمئن برای نفتکش های پر از نفت که به شدت سنگين شده اند، عبور از مسير ميان اين جزيره ها است.

مالکيت ايران بر اين جزاير باعث شده است که اين کشور بر صادرات نفت در خليج فارس مسلط شود.

طی چند ماه گذشته، کشورهای عربی در بيانيه پايانی نشست شورای همکاری خليج فارس و نشست بين المجالس کشور های عربی، از ادعای مالکيت امارات پشتيبانی کرده اند.

ايران در هر مورد به شدت به اين ادعا واکنش نشان داده است. فعاليت سياسی امارات درباره اين ادعا طی چند ماه گذشته شدت گرفته است تا آنجا باعث تشکيل تجمعات اعتراضی ايرانیان مقابل سفارت امارت در تهران شده است.

پس از تجمع حدوداً ۲۰۰ نفر مقابل سفارت امارات در تاريخ ۱۰ ارديبهشت، به گزارش خبرگزاری فارس، روز جمعه سوم خرداد ماه هم تجمعی مقابل سفارت امارات در تهران تشکيل شد.

اين تجمع که به نوشته اين خبرگزاری «در پی تکرار ادعاهای واهی امارات در خصوص مالکيت جزاير سه گانه و جعل نام خليج فارس» تشکيل شده بود، با دخالت پليس به خشونت کشيده شد.
26.05.2008 3 جزیره ایرانی در خلیج فارس

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24