Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

32 کارخانه قند تططیل شد وزارت بازرگاني رژیم 32 كارخانه قند را به تعطيلي كشاندنماينده اروميه با بيان اينكه واردات شكر در دوره وزارت ميركاظمي منجر به تعطيلي 32 كارخانه قند ايران شد، گفت: واردات شكر دست كيست كه مملكت را به اين روز درآورده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نادر قاضي پور نماينده اروميه در مجلس با استناد به بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس در تذكري اظهار داشت: ميركاظمي در دو سال گذشته 32 كارخانه قند ايران را با واردات شكر تعطيل كرد.
وي افزود: اين وزير مي خواهد دوباره شكر وارد كند اين در حالي استكه امسال 4 كارخانه قند در كل كشور تعطيل شده و 28 كارخانه قند با 30 درصد ظرفيت كار مي كنند

قاضي پور تصريح كرد: در آذربايجان غربي 5 كارخانه و در استان خراسان 8 كارخانه وجود داردو هر كارخانه 400 تا 1000 نفر كارگر دارند اين كارگران از كجا خانواده خود را تامين كنند واردات شكر دست كيست كه مملكت را به اين روز درآورده است.

نماينده اروميه خاطرنشان كرد: اگر كارخانه سه سال كار نكند تبديل به آثار تاريخي و اوراقي مي شود.

قاضي پور گفت: وزيران صنايع، جهاد و بازرگاني تعهد داده اند كه اين مشكلات را حل كنند. استان آذربايجان غربي با مشكلات زيادي مواجه است، درآمدش از چغندر بوده و امسال كه بيشترين كاشت چغندر در اين استان را داشته ايم ظرفيت كارخانه ها 34درصد بوده است.

وي افزود: به دولت و وزير بازرگاني تذكر دهيد كه واردات شكر را كم كند اين آقازاده ها شكر وارد مي كنند و مردم بيچاره مي شوند.

ابوترابي فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت اين تذكر را وارد دانست و گفت: ما دوره هفتم مجلس شاهد واردات بدون توجيه شكر بوديم كه آسيب جدي اي را به كشاورزي و صنايع وابسته به آن وارد كرد.

وي اظهار اميدواري كرد كه كميسيون كشاورزي موضوع واردات شكر را پيگيري كند و كميسيون اقتصادي نيز در اين خصوص مشاركت داشته باشد تا اتخاذ تصميم صحيحي بيانجامد كه براي كشت و صنعت كشور آسيب نداشته باشند.

01.10.2009

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24