Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

قربانعلی دری نجف آبادی: منابع ارزی صرف واردات اسباب بازی شده است


روزنامه جمهوری اسلامی به ادامه انتشار انتقاد ها از نحوه مصرف منابع ارزی کشور پرداخته و به نقل از دادستان كل كشور، «قربانعلی دری نجف آبادی» نوشته است «منابع ارزی صرف واردات اسباب بازی شده است.»

به نوشته جمهوری اسلامی، دری نجف آبادی در ادامه انتقادها به «بی توجهی دولت نسبت به وضعيت توليدكنندگان داخلی» از «واردات بی رويه كالاهای مصرفی» انتقاد كرده و گفته است در سال های اخير بودجه بيشتر از گذشته به درآمدها نفتی و ذخاير ارزی متکی شده است

دادستان کل کشور گفته است «در دولت نهم هزينه های ارزی مان افزايش پيدا كرد و بخش بزرگی از منابع ارزی كشور تا به حال مصرف شده است.»29/12/2008

برگشت

letzte Änderungen: 23.12.2017 9:24