Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

وزارت آمورش و پرورش رژیم : زنگ نماز در همه مدارس راهنمایی و متوسطه اجباری شد


مهر : مدیرکل آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزاری زنگ نماز در همه مدارس راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی جدید اجباری شد.
منوچهر فضلی خانی افزود: در برنامه هفتگی دانش‌آموزان دوره راهنمایی و متوسطه زنگی به نماز اختصاص یافته است که از سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: همه مدیران به ویژه مدیرانی که برنامه هفتگی شان را پنج روزه بسته اند باید 20 دقیقه از زمان اوقات شرعی را به نماز اختصاص دهند که این موضوع را جدی پیگیری می‌کنیم که حتما اجرا می‌شود.
مدیرکل دفتر راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم همه دانش آموزان در این زنگ نمازشان را اقامه کنند تا شاهد ترویج فرهنگ نماز در همه جامعه باشیم.

منبع: مهر

برگشت

letzte Änderungen: 29.5.2017 4:16