Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

هشتادمین سال زندگی علی اکبر سعیدی سیرجانی
فصل نامه توشه ،شرکت انتشارات سایه و کتاب گویا هشتادمین سال زندگی علی اکبر سعیدی سیرجانی را گرامی می داریم

باحضور و سخنان نویسندگان " توشه " شنبه چهارم مهرماه 1390 بیست وچهارم سپتامبر 2011 ساعت 4تا 7 بعدازظهر. ورودی برای عموم آزاد است .

Writers Guild Theater
135 South Doheny
Beverly Hills, CA 90211

برای اطلاع بیشتر با تلفن : 0018187129417 تماس حاصل فرمائید

برگشت

letzte Änderungen: 2.9.2017 11:40