Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

احمدی نژاد دروغ هایش به بزرگی گوبل است .گوبل وزیر تبلیغات هیتلر میگفت هرچه دروغ بزرگ باشد به همان اندازه باورش برای ناآگاهان آسانتر است .


یک سازمان مدافع حقوق رسانه ها طی نامه سرگشاده ای به عنوان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، اظهارات این هفته اورا درباره آزادی درایران مورد انتقاد قرارداد.کوتوله سیاسی که برای اسلام ناب محمدی و حکومت جنایتکار اسلامی در جهان آن هم زیر القاب "رئیس جمهوری "
با واژه های دهان پرکن که گویا این کوتله تروریست به "نمایندگی مردم ایران سخن میگوید " برای سود جوئی از تریبون های جهان و دروبین های گزارشگران دنیا این بار تیرش به عقب رها شد و برای یک تروریست در مقام بالای رژیم ابروئی باقی نماند.واشنگتن و نیویورک صحنه پرشور بی آبروئی حکومت تروریستی اسلامی گردید.

گروه خبرنگاران بدون مرز روزچهارشنبه به اظهارات روزدوشنبه احمدی نژاد که گفته بود " ایرانیان آزادترین مردم جهان هستند" پاسخ داد.

این گروه مدافع حقوق رسانه ها می گوید ایران سابقه هولناکی دربازداشت وسانسور روزنامه نگاران دارد. به گفته گروه، ظرف ۱۲ ماه گذشته ۷۳ روزنامه نگاردرایران بازداشت شده اند ودست کم ۲۰ دستگاه مطبوعاتی مورد سانسور قرارگرفته است.

گروه خبرنگاران بدون مرزمی گوید هم اکنون ۱۰ روزنامه نگاردرایران زندانی هستند که دونفر از آن ها درماه ژوئیه گذشته به اعدام محکوم شدند.
احمدی نژاد درسخنرانی روزدوشنبه خود درپاسخ به سئوالات مربوط به گزارش های رسیده درباره محکومیت خبرنگاران به اعدام طفره رفت و مطبوعات را به تحریف اطلاعات متهم ساخت.
گروه خبرنگاران بدون مرز

27.09.2007

برگشت

letzte Änderungen: 3.7.2015 11:17