Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

تبلیغ و بحث سکولاریسم کوششی در ترغیب بازفرآوری قدرت اسلام سیاسی در آغوش سکولاریسمدرود
سپاس از ایمیل شما دوست گرامی
ولی آنچه مسلم است راه رهائی مردم ایران سکولاریسم نیست چون در همه کشورهای اسلامی سکولاریسم کارآمدی نداشته است .
این تحلیلی است انحرافی که بسیاری از وابستگان به بدنیه رژیم اسلامی برای بقاء گروه های تروریستی اسلامی بعد از براندازی رژیم است که میکوشند ،جایگاه دیگری در آغوش سکولاریسم برای آنها باز نگاه دارند. بطوری که دیگر بار نیروهای فاشیستی اسلامی بتوانند در آینده ،سیاست؛ فرهنگ و اقتصاد کشور را این بار در فضای سکولار رغم زنند.
آن کسانی که اخیرا" در تورنتو دروهم جمع آمدند دقیقا" برای بقائ نوع دیگری از اسلامی سیاسی به محفل نشستند،این در حالی است که ما نیک میدانیم مطلق گرائی اسلام و عدم نقد بر آن بخاطرسیتزگری و خونخواهی و قتل منتقدین و عدم تعامل با دیگر ادیان در تاریخ 1400 ساله گذشته طرح سکولاریسم در ایران فقط جایگاه اسلام سیاسی را تقویت خواهد کرد .
به اعتقاد ما بهترین گزینه ای که میتوانند جلوی دست درازی و تعرض دین به حقوق انسان که از طریقه دخالت دین در سیاست و دولت انجام میپذیرد را بگیرد ،در کشورهای اسلامی لائیسیته است و نه سکولاریسم.

دربیشتر کشورهای غربی سکولاریسم بخاطر تحولات تاریخی ،نقد فلسفی، الغا و بر چیدن تفکر مطلق در یک دست و در یک آئین ، رشد اندیشه در دوران روشنگری و بالاخره انقلاب کبیر فرانسه ، توانستند ادیان در رشدی فرهنگی در تعامل با یدیگر قرار گیرند.

عدم ناکارآمدی سکولاریسم در فرانسه این کشور را مجبور به تصویب قانون لائیسیته سال 1905 نمود.

ایران راهی جز لائیسیته نخواهد داشت ،همچنان که ما میدانیم جنبش مشروط کوشید که سکولاریسم را نهادینه کند که راهی بود به ناکجا آبادی که با گرفتن قدرت به دست نیروهای اسلامیست در سال 57 منتهی شد.

تجویز نسخه های قدیمی و ناکارآمد، آن هم در عرصه جامعه شناسی و تاریخی میتواند جامعه را بیشتر از آن که ما شاهد آن هستیم فرسنگ ها به عقب راند، لذا آنچه لوبی ایست های بخشی از رژیم اسلامی در خارج از کشور تبلیغ میکنند بدیلی جای نشین در آینده ایران نیست .

با درود های دوستانه
و به امید ایرانی لائیک ،دمکرات و آزاد
پیمان www.spiran.com

نگرش یک هم میهن در یک رایپیک :
لازمه سلامت یک حکومت و آبروی یک تفکر دینی / مذهبی، در جدا نگاه داشتن این دو از یکدیگه و کوتاه کردن دست سود جوها و کلاهبردارها از هر دوی این حوزه هاست

برگشت

letzte Änderungen: 2.9.2017 11:40