Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   فیلم آرگو تلاشی برای پاک کردنِ ردپای آمریکا در روی کارآوردن خمینی

نگارش : مسلم منصوری

ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری در ایران برای فیلم " آرگو" دست مایه یی شده است تا نمایش " ضد استکباری"! رژیم را واقعی جلوه داده و ردپای آمریکا در روی کار آوردن خمینی راپاک کند. این فیلم درباره انقلاب ۵۷ همان حرف های رژیم را تکرار می کند تا همه قبول کنند که خمینی و دارو دسته اش تبلورعینی و طبیعی انقلاب ۵۷ هستند. در حالیکه آمریکا و دولت‌های غربی راه را برای خمینی باز کردند، خمینی با کمک آنها به سرعت انقلاب را به نفع حاکمیت خود و به نفع حفظ دستگاه چپاول و سرکوب جمع کرد و انقلاب ۵۷ را سر بریدفیلم از ستم شاه می گوید و اینکه ناهار شاه هر روز از پاریس فرستاده می شده... بعد عکس هایی از مردم محروم آن زمان را نشان می دهد و عکس های مردم محروم وصل می شود به خمینی، بدی ها و ستم شاه در این فیلم خرج مشروعیت دادن به خمینی می شود

فیلم هرجا از مردم ایران صحبت می کند روی مذهبی بودن مردم تاکید می کند تا انقلاب ۵۷ را مثل خود رژیم فقط مذهبی جلوه دهد، گویی انقلاب ۵۷ هیچ آرمان و خواسته ای نداشته و صرفا برای بیرون کردن شاه و آوردن خمینی به عنوان رهبر مذهبی شکل گرفته. دراین فیلم اشغال سفارت آمریکا وگروگانگیری نه توسط رژیم و بازیهای سیاسی پشت پرده ، بلکه توسط مردم عادی بطوری خودجوش انجام می گیرد. خشونت و سرکوب رژیم نه شامل مردم و نیروهای انقلابی که در دفاع از خواسته ها و دست آوردهای انقلاب در مقابل خمینی ایستاده اند بلکه فقط شامل کسانی می شود که طرفدار و عوامل آمریکا در ایران هستند
فیلم سرکوب رژیم را از زاویه "ضدآمریکایی"! بودن رژیم نشان می دهد، در حالیکه همان زمان رژیم بخشهایی از ساواکی ها و ژنرالهای شاه و عوامل دولت‌های غربی را برای سرکوب مردم و نیروهای انقلابی به کار گرفته بود.در نهایت فیلم با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد و انتقاد از آمریکا به خاطر طراحی کودتا، این خشونت و به اصطلاح ضد آمریکایی بودن رژیم را، به نفع رژیم توجیه کرده و به آن مشروعیت می دهد
فیلم آرگو از انقلاب ۵۷ و تعزیه ضد آمریکایی بودن خمینی تصویری را ارائه می کند که رژیم و مزدورانش بیشتر از ۳۰ سال است تلاش می کنند چنین تصویری را به همه ارایه دهند. اگر قرار بود سازمان تبلیغات اسلامی درباره انقلاب ۵۷ و اشغال سفارت آمریکا و برای جا انداختن توهم ضد آمریکایی بودن این رژیم فیلم بسازد، فیلمی بهتر از این نمی توانست بسازد. منتها چند شعار ضد امریکأیی و چند درس اخلاق و نصیحت آخوندی هم به آن اضافه می کرد و بازیگران زن فیلم هم همراه با بزک و آرایش هالیوودی حجاب اسلامی را رعایت می کردندهمانطور که سازمان تبلیغات اسلامی رژیم فیلمی ساخته با عنوان "دموکراسی تو روز روشن" در آن فیلم عزرائیل و همکارانش با اتومبیل های آمریکایی کشته های رژیم را از جبهه های جنگ به بهشت می برند، در بهشت انکر و منکر مراحل حسابرسی به اعمال افراد را با تکنولوژی پیشرفته استکبار انجام می دهند، در بهشت هم معرکه وکیل و وکیل بازی به سبک آمریکا رایج است. بهشت آخوندها هم بر اساس طرح دیکته شده استکبار جهانی تصویر شده و کالا و فرهنگ مورد نظر "استکبار"! در آن تبلیغ می شوداین جایزه ها و هیاهوی تبلیغاتی پیرامون فیلم آرگو، نه برای خود فیلم که برای تقویت و جا انداختن نمایش ضد آمریکایی بودن رژیم در بین مردم است .اگر انجمن منتقدان سینمای آمریکا که به این فیلم جایزه می دهند، هیچ اطلاعی از انقلاب مردم ایران نداشته با شند، مسلماً سینما را خوب می شناسند ومی دانند که این فیلم حتی از لحاظ داستان پردازی و ساخت نسبت به معیارهای خود هالیوود فیلم متوسطی است، ولی آنها هم مجبورند ساز خود را با خط اصلی این ارکستر کوک کنند، و گرنه از هالیوود اخراج شده و موقعیت شان را از دست می دهند پس باید خودشان را با این ارکستر دروغ و فریب هماهنگ کنندآمریکا از همان ابتدا با روی کار آوردن خمینی در شکل گیری این رژیم کمک کرد و تا به امروز -البته در نقش دشمنی با رژیم- با تمام قوا از این رژیم محافظت کرده است. حالا هم، چند سالی است در کنار دیگر دستگاههای تبلیغاتی، هالیوود و اسکار را هم به خدمت گرفته تا از از فرو ریختن توهم توده ها نسبت به این نمایش ضد استکباری رژیم جلو گیری کند


بیش از سه دهه است که رژیم حاکم بر ایران با براه انداختن نمایش دشمنی با "استکبار جهانی" خواسته های اصلی همین استکبار را هزار برابر دوران شاه در ایران دنبال کرده و در قالب دشمنی با استکبار تمامی تولیدات داخلی را به نفع واردات کالاهای بنجل کمپانی های فرا ملیتی نابود کرده و با سرعت دارد بنیانهای اقتصادی، اجتمأعی و فرهنگی جامعه ایران را نعل به نعل مطابق با برنامه جهانی سازی استکبار طراحی می کند. از سیستم آموزشی و تربیتی گرفته تا سینما، موسیقی و برنامه های تلویزیونی را در تبلیغ مصرف گرایی و ترویج فرهنگ امپریالیسم در ایران بکار گرفته و با شتاب به نفع نظم نوین برده داری در حرکت استجنایتکاران حاکم برایران و دولت‌های غربی این هراس را دارند که طشت رسوایی این تعزیه ضد استکباری از پشت بام بیافتد


منبع؛


Moslem Mansouri


http://www.moslemmansouri.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بتاریخ 24 ماه فوریه سال 2013 ساعت 12 نیمه شب بوقت واشنگتن،خانم میشل اُباما
همسررئیس جمهورآمریکا،اهدای جایزه اسکاربه فیلم ضدِ اخلاقی وضدِ مردمیِ" آرگو" را
ازکاخ ریاست جمهوری اعلام کرد. درلینک ذیل ببینید
http://www.youtube.com/watch?v=0YZXzQeiy6k

هزینه های غیرضروری وضدِ انسانی درآمریکا به روایت ارقام
هزینه ی فیلم " آرگو" 50 میلیون دلارازطرف کمپانیِ برادران وارنر برآورد شده است
هزینه جنگ افغانستان برای آمریکا

هزینه هرسرباز آمریکایی درافغانستان 697 هزاردلاردرسال است.

دفتربودجه کنگره آمریکا، 110 میلیارد دلار برای هزینه جنگ درافغانستان

برای سال 2011 درنظرگرفته بود.
مالیات دهندگان آمریکایی(کارگران وزحمتکشان) ازآغازجنگ افغانستان وعراق

تا هم اکنون،حدود یک تریلیون ودویست وشصت میلیارد دلار مالیات پرداخته اند.


در آمریکا :

59 میلیون نفر بیمه خدمات پزشکی ندارند.

52 میلیون نفر در فقر زندگی می کنند.

42 میلیون نفرباکوپن غذا زندگی میکنند.

15 میلیون نفر بیکارند.

برگشت

letzte Änderungen: 27.2.2017 1:31