Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   

فراخوان گردهمايي براي اعتراض به آبگيري سد سيوند


هم ميهنان:

در روزگاري كه از هر سو هويت، فرهنگ و تمدن ايران زمين مورد حمله قرار مي گيرد، خبرهايي مبني بر موافقت رئيس سازمان ميراث فرهنگي كه وظيفه حفظ و پاسداري از ميراث فرهنگي، باستاني و ملي را دارد، نسبت به آبگيري سد سيوند به گوش مي رسد؛ و به تبع آن تنگ بلاغي، كه در سينه خود آثار بي نظير و ارزشمند باستاني فراواني را دارد به زير آب خواهد رفت و، افزون بر آن، به آرامگاه كورش، نماد حقوق بشر، دشت پاسارگارد، راه شاهي، محوطه پارسه و حتي درختاني با قدمت 500 سال آسيب جدي وارد خواهد شد.
از اينرو، ما گروهي از دوستداران فرهنگ و تمدن ايران بر آنيم تا گردهمايي اعتراض آميزي را در روز شنبه 1/2/1386، ساعت 10 بامداد، در برابر سازمان ميراث فرهنگي، واقع در خيابان آزادي، نبش يادگار امام، برگزار كنيم و در اين راه دست همه هموطنان عزيز را مي فشاريم، زيرا باور داريم كه فردا براي نجات يادگارهاي تاريخي اين مرز و بوم بسيار دير است.
كميته دانشجويي دفاع از پاسارگاد
www.pasargadstudents.blogfa.com
كانون دانشجويان مسلمان
دفتر تحكيم وحدت
17.04.2007

سیوند

جبهه ملي ايران از اعتراض دانشجويان به آبگيري سد سيوند پشتيباني مي كند.


از حاكماني كه به حاكميت ملي باور ندارد و راي مردم را بي ارزش مي شناسد و خود را برگزيده خداوند مي دانند نه ملت، جز بي اعتنايي به فرهنگ و تاريخ و ميراث فرهنگي ايران زمين نمي توان انتظار ديگري داشت. مسئولاني كه هويت و ميراث فرهنگي يك ملت را مشتي سنگ پاره و سفال شكسته مي خوانند و هيچ ذهنيتي براي درك فرهنگ و تاريخ و خواست مردم ندارند، جز تمسخر افتخارات گذشته اين ملت بزرگ و بي اعتنايي نسبت به ميراث فرهنگي آن را نمي توان انتظار داشت.
رفتار ضد ارزشي آقاي احمدي نژاد در نمايش تاسف آور استقبال از آبگيري سد سيوند و سيلي زدن به چهره نگران ملت و دوستان تاريخ و فرهنگ ايران در جهان، ماهييت فرهنگي حاكميت را بيش از پيش آشكار ساخت.
جبهه ملي ايران، با نكوهش رفتار ضد فرهنگي و لجبازانه حاكميت، از گردهمايي دانشجويان در روز شنبه يكم ارديبهشت ماه در برابر سازمان ميراث فرهنگي به منظور رساندن فرياد ياري خواهي از فرهنگ دوستان جهان و يونسكو، پشتيباني مي كند.
جبهه ملي ايران
سي ام فروردين 1386
19.04.2007

برگشت

letzte Änderungen: 2.9.2017 11:40