Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 62 von 68

قطعنامه در محکومیت تروریستی قتل نخبگان فرانسه مجله تنز و کاریکاتور " شارلی ابدو"ما ترور 12 جرنالیست و کاریکاتوریست های قهرمان مجله 'شارلی ابدو' را در پاریس با این وسیله شدیدا" محکوم میدانیم
امروز تروریست های اسلامی به ساختمان دفتر نشریه تنز کاری ابدو وارد شده و با کلاشنیکو 12 نفر جرنالیست و کاریکاتوریست و سر دبیر این نشریه تنز را بقتل رسانده اند.این جنایت هولناک حمله ای به آزادی های اساسی جوامع پیشرفت جهان به ویژه فرانسه است .
نشریه تنز کاری ابدو در سال 2011 کاریکاتور محمد پیغمبر مسلمانان را به شکل کاریکاتور کشیده بود. در سال 2011 تروریست های اسلامی دفتر این نشریه را به آتش کشیدنند.
حال جنایتکاران و تروریست های اسلامی کارکنان این نشریه را بقتل رساندنند تا همچنان گذشته 1400 سال پیش که اسلام ارعاب،شکنجه و ترور را به ابزاری علیه منتقدان خود بکار میگیرد را برای ایجاد وحشت در میان منتقدین به اسلام سیاسی و تروریستی همچنان در قرن 3000 ترسائی در میان مردم جهان ،اشاعه وحشت نمایند.
ترور نویسندگان ،شعرا و منقدین در ایران ما به دست تروریست های فدائیان جنایتکار اسلام در قتل احمد کسروی و دستیارش و یا قتل های زنجیره ای از مختاری و محمد جعفر پوینده ، سعیدی سیرجانی ، دوانی ، قتل رافق تقی نویسنده در کشور اران و ستار بهشتی وبلاک نویس و بالاخره نقشه پرتاب نویسندگان در کوه های شمالی ایران که بسوی ارمنستان در حال حرکت بودنند.
اینکه اسلام سیاسی پایه اش بر ترور و تروریسم بنا گردیده است و ما خود در ایران و حتی در برون مرز، تجربه عملیات تروریستی اسلامی را برای نویسندگان و منتقدین به تجربه برده ایم ،تازه نیست .ولی تروریسم اسلامی اکنون دید جهانیان را به خود معطوف داشته است ،که خوشبختانه مردم جهان را علیه خود بسیج نموده است .داعش که جریانی تروریستی که مردمان کرد ، عرب در عراق و در سوریه را به خاک و خون کشیده و میلیون ها مردمان آن کشورها را به آوارگی و بی خانمانی کشیده است ،نتایج سیاست های تروریستی عربستان سعودی و قطر و سه تشکیلات اطلاعاتی ،ان اس ای،ام آی 6 و موسارت بوده است .این سه تشکیلات اطلاعاتی با بودجه عربستان سعودی و قطر ،تسلیحات به این کشورها میفروشند تا جنگ ، نا آرامی و ویرانی را در منطقه خاورمیانه ، اضافه بر تروریسم اسلامی را فعال نگاه دارند .برای چپاول و غارت این منطقه است که سایه جنگ و تروریسم را همچنان در تمامیت آن در کشورهای منطقه به یک عامل ویرانگر تبدیل کرده اند.
سیاست های تخریبگر جنگ جویانه کشورهای امپریالیستی در جهان تا شش ما نخست 2014 . منجر به آورارگی بیش پنجاه و شش میلیون ممیز هفت، گردیده است 5
56,7
میلیون نفر در جهان گردیده است . در شش ماه دووم سال 2014 بیش از 5،5 میلیون آواره در جهان نتایج سیاست های تروریستی اسلامیست ها و قدرت های تخریبگر جهان بوده است .این آمار بعد از جنگ جهانی دووم بالاترین رقم ثبت شده در UNHCR
نهادی از سازمان ملل است . تنها در اثر جنگ در سوریه بیش از 3 میلیون نفر پناهنده سوری در جهان بی خانمان گردیده اند.
اکنون اسلام در جهان به یک عامل تروریستی و تخریبگر تبدیل بطوری که عامل اصلی میلیون ها نفر آوره در جهان گردیده است .کشور ما ایران بعد از اشغال توسط فاشیست های تازی پرست در قدرت میبایست بیش از 7 میلیون نفر از ترس رژیم خونخوار اسلامی به تبعید مهاجرت میکردنند. همه این گونه تجربه های تلخ با تروریسم اسلامی ملت های جهان را علیه اسلام سیاسی و تروریستی بسیج کرده است .ترور نخبگان کاریکاتوریست مجله فوکاهی فرانسوی دیگر بار مزید بر علت در جهان گردید تا همه با هم علیه اسلام تروریستی به سنگری رفته تا اسلام را هدف گرفته تا از دمکراسی و آزادی دفاع کنند.
حزب سوسیال دمکرات ایران

08 ژانویه 2015

رسائی و زیبا کلام عوامل رژیم تروریستی اسلامی در نزاعی بعد از نتایج مذاکرات لوزان بر سر توافقنامه 1+5.این جدال را میتوانید با فشار دادن بر روی لینک بشنوید . http://www.mediafire.com/listen/92mhu21witnbee4/Lausanne-%D9%8EZibakalam_Rasaee-940117.mp3
نسل کشی ارامنه توسط عثمانی ها1915الی 1922
نسل کشی ارامنه توسط عثمانی ها1915الی 1922
نقشه جغرافیای اوضاع گزارشگران و فضای سیاسی کشور ها
روز جهانی آزادی تمامی وسایل ارتباط همگانی 2015 روز 3 ماه می
فرتورهایی از قیام مردم مهاباد و قتل فریناز خسروانی

رژیم ماجراجو و جنگ افروز نتیاهو ،همدست و هم صدای اعراب منطقه و علیه منافع ملی ایرانیان در کارخانه سخن پراکنی " از نام جعلی خلیج عر عر سخن بمیان آورده است

رژیم ماجراجو و جنگ افروز نتیاهو ،همدست و هم صدای اعراب منطقه و علیه منافع ملی ایرانیان در کارخانه سخن پراکنی اسرائیلی" از نام جعلی خلیج عر عر سخن بمیان آورده است.
برگشت

letzte Änderungen: 19.5.2018 3:22